Безсполучникове складне речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Безсполучникове складне речення

Безсполучниковими реченнями називаються такі складні речення, у яких прості речення об’єднуються в одне ціле без сполучників, за допомогою інтонації.

Смислові відношення між простими реченнями в безсполучникових складних реченнях виражаються по-різному. У сполучникових реченнях у їх вираженні беруть участь сполучники або сполучні слова, тому смислові відношення тут більш чіткі, конкретні. Відсутність сполучників

у безсполучникових складних реченнях робить ці відношення більш узагальненими. Тому при заміні безсполучникового речення сполучниковим можна вставити не один, а кілька сполучників: Посієш вчасно – вродить рясно (Народна творчість). Порівн.: Коли посієш вчасно, вродить рясно. Оскільки посієш вчасно, то вродить рясно.

У деяких безсполучникових складних реченнях вставити сполучники не можна: Зупиніться: мужньо й непохитно пам’ять над могилою стоїть! (І. Гнатюк)

Смислові відношення в безсполучниковому складному реченні, як і в сполучниковому, залежать від змісту простих речень – частин складного.

Тут

можуть бути перелічувальні зв’язки, що мають значення:

– одночасності або послідовності дій:

Гаснуть у плавнях летючі комети, тихо вмирає на заході ніч (А. Малишко); Схилиться над селом сонячна твердінь, ластівка крилом розтинає тінь (М. Рильський);

– пояснювальні:

Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі (Леся Українка);

– протиставні:

Поглянув я на ягнята – не мої ягнята (Т. Шевченко);

– причинові:

І слова не можна було зрозуміти: такий зчинився гамір (Л. Мартович);

– умовні:

Погодуєш рослину – нагодуєш, родину (Народна творчість);

– наслідкові:

В душі моїй сила стозора – бушуй, натхнення, бушуй (П. Тичина).

Виражати смислові відношення в безсполучниковому складному реченні допомагають в усному мовленні інтонація, а в писемному – розділові знаки:

Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле (М. Коцюбинський).

Безсполучникове складне речення може складатися з двох і більше простих речень, пов’язаних між собою сурядним зв’язком. Для них властива інтонація перелічення: Вітер ущух, спека спала, небо стало прозоро-голубим (Яків Ваш). Такі речення є синонімічними до складносурядних.

Безсполучникові складні речення, що поєднують по два простих речення, вимовляються з різною інтонацією. Для одних характерна інтонація протиставлення: Літо дбає, зима поїдає (Народна творчість); для інших – інтонація підрядності: Працюватимеш вволю – матимеш долю (Народна творчість). Речення з інтонацією підрядності є синонімічними до складнопідрядних речень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Безсполучникове складне речення - Довідник з української мови