Білімович Олександр Дмитрович

Білімович Олександр Дмитрович (1876 – 1963) – український економіст, представник психологічного напряму в економічній науці. Намагався обгрунтувати психологічну теорію цінностей, основною категорією називав суб’єктивну господарську цінність. Високо оцінював концепцію граничної корисності, а також внесок австрійської школи за аргументовану критику марксистської теорії трудової вартості, не зумівши критично оцінити однобічність концепції граничної корисності. Хибною була також його концепція розподілу, в якій він розміри заробітної плати і прибутку пов’язував з граничною продуктивністю праці і капіталу. Заслуговує на увагу використання ним математичних методів в оцінці окремих економічних концепцій, обгрунтоване заперечення можливості виміру інтенсивності потреб і корисності суб’єктивної цінності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Білімович Олександр Дмитрович - Економічний словник