БІОГЕННІ РЕЧОВИНИ

Екологія – охорона природи

БІОГЕННІ РЕЧОВИНИ – ті, які необхідні для існування живих організмів. Це речовини, що виникли в результаті розкладу решток організмів, але ще не повністю мінералізовані.


БІОГЕННІ РЕЧОВИНИ - Довідник з екології