БІОГЕОГРАФІЯ

Екологія – охорона природи

БІОГЕОГРАФІЯ – галузь науки, яка вивчає закономірності розподілу рослинного покриву та тваринного світу у різних частинах земної кулі, флористичні та фауністичні підрозділи

Суходолу й океану, ареали рослин і тварин, особливості поширення грибів і прокаріот. Екол. Б. досліджує біомасу, біопродуктивність та роль організмів у житті угруповань різних геогр. обл. Б. – теор. основа охорони та рац. використання ресурсів рослинного покриву та тваринного світу, проведення заходів щодо акліматизації рослин і тварин, боротьби зі збудниками та переносниками хвороб.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БІОГЕОГРАФІЯ - Довідник з екології