БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Серед організмів є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. Існують і неклітинні форми життя – віруси. Клітини багатоклітинних організмів диференціюються і утворюють тканини, органи та системи органів.

Термін “клітина” вперше застосував Роберт Гук у 1665 р. Розглядаючи тонкий зріз корка за допомогою сконструйованого ним мікроскопа, Гук побачив, що корок складається з комірок – клітин. Одноклітинні організми відкрив голландський дослідник Антоні ван Левенгук наприкінці XVII ст. Роздивляючись у мікроскоп краплини води, він помітив одноклітинні організми і описав їх.

Клітинну теорію сформулював німецький зоолог Т. Шванн у 1838 р. При цьому він спирався на праці німецького ботаніка М. Шлейдена. Цю теорію пізніше доповнили німецький вчений Р. Вірхов та російський учений К. Бер. Сучасна клітинна теорія включає такі положення:

1) клітина – основна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів, найменша одиниця живого;

2) клітини всіх одноклітинних та багатоклітинних організмів подібні за своєю будовою, хімічним складом, основними проявами життєдіяльності та обміном речовин;

3) клітини розмножуються поділом, і кожна нова клітина утворюється внаслідок поділу материнської клітини;

4) у складних багатоклітинних організмів клітини спеціалізовані за виконуваною ними функцією й утворюють тканини;

5) із тканин складаються органи, які тісно пов’язані між собою й підпорядковані нервовим та гуморальним системам регуляції.

Хімічний склад клітини

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Вміст у клітині хімічних сполук (у відсотках)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ - Довідник з біології