Біосфера. складові біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин

ІІ СЕМЕСТР

РОЗДІЛ І ІІ

Географічна оболонка та її складові

Тема 4. Біосфера

Урок 55. Біосфера. складові біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин

Мета: сформувати в учнів знання про біосферу, її складові; виявити географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин; систематизувати знання про геосфери Землі; удосконалювати практичні навички роботи з підручником, таблицями, схемами, картами атласу; розвивати логічне мислення і творчість учнів, уміння використовувати свої знання в інших шкільних курсах; виховувати позитивне і бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручники, атласи, фізична карта світу, схеми, таблиця “Межі біосфери”, карточки на кожну парту.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Бесіда

– Які геосфери Землі ви знаєте?

– З якими оболонками гідросфера має тісні зв’язки?

– Які рослини ви знаєте?

– Які тварини вам відомі?

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Неможливо уявити нашу планету без живих організмів, що мешкають і в глибинах океану, і на вершинах гір. Усі процеси, що відбуваються на сучасній Землі, пов’язані з життям.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учені вважають, що Земля як планета виникла близько 4,5 млрд. років тому. Організми з’явилися на Землі, напевно, не пізніше ніж 3,5 млрд. років тому.

Робота зі словником. Біосфера – це земна оболонка, у якій існує життя.

Завдання. Використовуючи таблицю, сказати, в яких оболонках існує життя.

Найбільша кількість живих організмів у біосфері зосереджена біля поверхні суші і води (місця стикання літосфери, атмосфери й гідросфери). На відміну від інших оболонок Землі біосфера не має власних меж, а розміщується в межах інших оболонок. Верхньою межею біосфери вважається шар озону, що знаходиться на висоті 20-25 км. Таким чином, біосфера включає нижню частину атмосфери, всю гідросферу і верхню частину літосфери.

Бесіда

– Які живі організми поширені в гідросфері?

– Які живі організми поширені в атмосфері?

– Чи поширені живі організми на висоті 20-25 км?

Є організми, яких ми звичайно не помічаємо, оскільки більшість із них неможливо роздивитися навіть під мікроскопом. Це – мікроорганізми. Вони першими з’явилися на Землі. Їхня здатність виживати за найрізноманітніших умов дивовижна. Мікроорганізми існують за температур, значно нижчих від 0 °С і вищих за 100 °С, не гинуть, коли їх висушити, живуть у кислоті, витримують високу радіоактивність.

На суходолі, як і в океані, живі організми поширені нерівномірно. Кількість живих організмів на суходолі збільшується від полюсів до екватора. Різний режим світла, температури і вологості, характеру грунтів, особливостей рельєфу виробили у тварин і рослин низку пристосувань, що дозволяють їм мешкати в різних районах земної кулі.

Таблиця “Поширення рослин, грунтів і тварин на планеті”

Рослинність

Грунти

Вологі екваторіальні ліси

Червоно-жовті

Савани

Червоно-бурі

Тропічні і субтропічні пустелі

Пустельні

Твердолисті вічнозелені ліси і чагарники

Коричневі

Степи

Чорноземи, каштанові

Широколисті і мішані ліси

Сірі лісові, дерново-підзолисті

Хвойні ліси

Підзолисті

Тундра і лісотундра

Тундрові глейові

Учені підрахували, що живі організми планети пропускають через себе всю воду Землі за 2 млрд. років, весь кисень атмосфери за 2 тис років. Отже, за довгий час геологічної історії Землі живі організми багаторазово переробили всі головні гази атмосфери, всю воду планети і частину мінеральної маси земної кори.

Живі організми регулюють сольовий склад Світового океану. Цим можна пояснити те, що Океан зберігає відносну постійність останні 200 млн. років. Організми забирають з води необхідні їм для життя мінеральні речовини (особливо кальцій – для побудови панцирів, черепашок, скелетів), відмираючи, опускаються на дно і згодом перетворюються на гірські породи.

Особливо активно виявляється вплив живих організмів на літосферу в її верхній частині. На зруйнованих гірських породах під впливом рослин, тварин і мікроорганізмів утворюється грунт. Він складається з частинок зруйнованих гірських порід та гумусу (перегною).

Асоціація. Які у вас виникли асоціації, коли ми говоримо слово грунт?

Робота зі словником. Грунт – верхній пухкий шар, що характеризується родючістю.

Бесіда

– Яка основна властивість грунту?

– Чим грунт відрізняється від гірської породи?

Грунт утворився внаслідок взаємодії елементів і чинників грунтоутворення: материнської гірської породи, рельєфу, клімату, вод, рослин і тварин. Під дією енергії Сонця в грунті відбуваються фізичні, хімічні, біологічні процеси.

Поєднання різних чинників грунтоутворення зумовлює велику різноманітність грунтів. На різних широтах формуються різні типи грунтів.

Робота з підручником. Вияснити, які типи грунтів зустрічаються на планеті. Підготувати для своїх товаришів п’ять запитань про основні типи грунтів.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

1. “Перестрілка”. Учні задають підготовлені запитання однокласникам.

2. Накреслити схему взаємозв’язків грунту з іншими географічними оболонками.

3. Бесіда

– Чим пояснюється нерівномірне поширення рослин, тварин, грунтів на планеті.

– Чим грунт відрізняється від гірської породи?

– Які грунти зустрічаються в межах України?

– Чому розміщення рослин, тварин, грунтів має широтне розташування?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний параграф підручника.

– Підготувати повідомлення про біосферні заповідники світу (випереджальне завдання).


Біосфера. складові біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин - Плани-конспекти уроків по географії