Біржове котирування

Біржове котирування /від франц. se coter – мати ціну/- встановлення діючих на біржі цін, курсів цінних паперів і валюти. Б. к. здійснюється спеціальною/котирувальною/комісією, реєструється і публікується на електронному табло, в біржових повідомленнях для орієнтації зацікавлених юридичних і фізичних осіб. Б. к. є досить рухомим, тому біржі публікують їх на початку і наприкінці ранкового і вечірнього торгів. Вони містять інформацію про котирування товарів /цінних паперів, валюти/, котирування з негайною поставкою і через певний строк, про середньоденні, середньо-тижневі котирування. Якщо біржові угоди не реалізовані, то замість котирування публікується довідкова ціна, тобто ціна, за якою в цей день можна було б продати/купити/товари /цінні папери, валюту/. Б. к. відображає стан здійснення біржових угод, є одним з показників біржової кон’юнктури, співвідношення попиту і пропозиції на певні товари. Б. к. у світових центрах біржової торгівлі передається у спеціальних випусках радіо, телебачення, за допомогою електронних комунікацій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Біржове котирування - Економічний словник