Біржовий прибуток

Біржовий прибуток – прибуток від торгівлі біржовими товарами на біржі. На фондовій біржі Б. п. складається із засновницького прибутку (різниці між сумою, отриманою від продажу цінних паперів за біржовим курсом, та реальним капіталом, вкладеним акціонерною компанією), курсового прибутку (різниці між курсом, за яким цінні папери – акції, облігації тощо реалізуються в даний момент, та ціною, за якою вони купуються, або різниці між курсами, зафіксованими на момент укладання угоди купівлі – продажу).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Біржовий прибуток - Економічний словник