Блок політичний

Політологічний словник

Блок політичний (від англ. blok – об’єднання, союз) – угода, союз, об’єднання політичних партій, громадських організацій, політичних сил, груп людей задля узгодження дій, досягнення цілей, коли, на відміну від коаліцій, соціально-політичні угруповання чи держави узгоджують свої дії на відповідних засадах пріоритетності, а то й домінування когось одного з них, неоднаковості та нерівності місця й ролі, прав і можливостей учасників Б. п.; домінуюча сила, що становить ядро великої кількості людей, гуртує навколо

своїх фундаментальних інтересів і концепцій соціально-економічного й політичного розвитку солідарні з нею сили для досягнення переваги в існуючій суспільно-політичній системі в ситуації, що склалася. Часто у Б. п. помітно домінує якась одна політична сила, суб’єкт політики. В Україні Законом “Про вибори народних депутатів України” передбачено утворення виборчих блоків партій, які висувають своїх кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах у багатомандатному загальнодержавному виборчому округу. Виборчі блоки партій можуть утворюватися також політичними партіями, які зареєстровані Міністерством
юстиції України. Виборчі блоки партій, списки яких зареєстровано у багатомандатному загальнодержавному виборчому округу, мають право за рахунок коштів, які виділяються з державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, розміщувати свою виборчу програму в загальнодержавних періодичних виданнях. Фракції у законодавчому органі (парламенті) можуть блокуватися для прийняття або відхилення якогось закону чи кандидатури на відповідальну, ключову посаду, для формування коаліційного уряду.

Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2001; Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред Ф. М. Рудича: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. – К., 2002; Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. и отв. ред. A. A. Радугин. – М., 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Блок політичний - Довідник з політології