Боден Жан

Політологічний словник

Боден Жан (1529 – 1596) – французький політичний діяч, юрист, теоретик держави. Вперше сформулював і обгрунтував поняття суверенітету як однієї з істотних ознак держави, порушення якого не може бути виправдане жодним конституційно-правовим законом. Вважав, що держава постає не як результат добровільної угоди, а через завоювання і насильство, панування однієї групи людей над іншою. На думку Ж. Бодена, державу вирізняє, характеризує наявність права. Основою держави є сім’я, а держава – це сукупність не окремих осіб, а сімей. У праці Метод легкого вивчення історії обгрунтував ідею виникнення різних форм держави залежно від конкретного географічного середовища, природних умов, у яких живе народ. Вважав, що натовп, народ позбавлений розуму, а тому його не можна допускати до управління державою.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – Львів, 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Боден Жан - Довідник з політології