Будова електронних оболонок атомів

Тема 3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 48

Тема. Будова електронних оболонок атомів

Цілі уроку: розвивати навички складання електронних формул, схем розподілу електронів по квантових комірках для елементів I-III періодів; продовжити формування вмінь і навичок учнів з визначення електронної будови атома за його положенням у періодичній системі та знаходження хімічних елементів у періодичній системі за електронною формулою атома; формувати уявлення учнів про завершений

і незавершений енергетичний рівень, заповнену, вільну квантову комірку.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: групова робота, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності

Розглядаємо підготовлені учнями схеми будови електронних оболонок хімічних елементів І-III періодів. Обговорюємо утруднення, які виникли під час роботи.

Робота в парах

Пропонуємо учням з наведених формул вибрати елементи, в яких зовнішній енергетичний рівень

цілком заповнений електронами (завершений).

Це Гелій, Неон, Аргон – інертні елементи.

– Який енергетичний рівень можна вважати завершеним?

Решта атомів у цій таблиці має незавершений зовнішній енергетичний рівень.

Пропонуємо учням за схемами будови атомів і розподілом електронів по квантових комірках вибрати хімічні елементи, в яких на зовнішньому рівні є вільні квантові комірки. (Учні по черзі називають елементи, правильні відповіді записуємо на дошці.)

Літій – три комірки.

Бор – дві комірки.

Карбон – одна комірка.

А тепер підрахуйте, скільки в цих атомах квантових комірок, що містять два спарені електрони. За результатами досліджень на уроці заповнюємо таблицю:

Назва елемента

Кількість вільних комірок

Кількість спарених електронів

Кількість неспарених електронів

Літій

3

1

1

Берилій

3

2

Бор

1

2

1

Карбон

2

2

Нітроген

2

3

Оксиген

3

2

Флуор

4

1

Неон

5

Завдання для самостійної роботи. На прикладі цих елементів доповніть таблицю хімічними елементами III періоду.

III. Застосування знань, умінь і навичок

Керована практика

Завдання 1. За електронною формулою хімічного елемента знайдіть цей елемент у періодичній системі, назвіть його:

A) 1s12s12p1;

Б) 1s22s1;

В) 1s22s22p13s23p2;

Г) 1s22s22p6.

Завдання 2. Хімічний елемент розташований у III періоді, VI групі. Напишіть схему будови й електронну формулу цього елемента.

Завдання 3. Укажіть, які елементи мають нижченаведений розподіл електронів по енергетичних рівнях:

А) 2е1е;

Б) 2е2е;

В) 2е8еЗе.

Завдання 4. Запишіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами А і Б, атоми яких мають такі електронні формули:

A – 1s22s22p63s2;

Б – 1s22s22р63s23р5.

Завдання 5. Подумайте, скільки різних видів молекул карбон(ІV) оксиду можна скласти з ізотопу 12С і трьох ізотопів Оксигену: 16О, 17O, 18O. Обчисліть молярні маси цих оксидів.

IV. Керована практика

(Самостійна робота за варіантами)

Варіант І

1. Визначте положення атомів у періодичній системі хімічних елементів та обчисліть число протонів, нейтронів, електронів в атомах елементів:

А) Карбон;

Б) Калій;

В) Ферум.

2. Напишіть схему будови атома й електронну формулу запропонованих атомів, укажіть кількість вільних квантових комірок, кількість спарених і неспарених електронів:

А) Оксиген;

Б) Фосфор;

В) Магній.

3. Просту речовину, утворену хімічним елементом, електронна формула зовнішнього енергетичного рівня якого – …3s23p1, спалили в кисні масою 3,2 г. Обчисліть масу простої речовини, що витратили в результаті реакції.

Варіант II

1. Визначте положення атомів у періодичній системі хімічних елементів та обчисліть число протонів, нейтронів, електронів в атомах елементів:

А) Хлор;

Б) Кальцій;

В) Кобальт.

2. Напишіть схему будови атома й електронну формулу запропонованих атомів, укажіть кількість вільних квантових комірок, кількість спарених і неспарених електронів:

А) Алюміній;

Б) Берилій;

В) Неон.

3. Просту речовину, утворену хімічним елементом, електронна формула зовнішнього енергетичного рівня якого – …3s23р3, спалили в кисні масою 3,2 г. Обчисліть масу простої речовини, що витратили в результаті реакції.

V. Підбиття підсумків уроку

1. Які питання у вас викликали запропоновані завдання?

2. Що ще ви хотіли б дізнатися про будову атомів?

3. Чи можна вважати протон, нейтрон, електрон неподільними частинками? (Ні, але ці питання вивчає ядерна фізика. Перетворення, що відбуваються в результаті хімічних реакцій, стосуються лише електронної будови атомів.)

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання, виконати вправи.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про сучасні дослідження з вивчення будови атомів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Будова електронних оболонок атомів - Плани-конспекти уроків по хімії