БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ

Слух – це вид чутливості, забезпечуючи сприйняття зву­кових коливань. Користуючись слухом, люди можуть визначати напрям звуку і за ним – джерело звуку; без нього неможливо звукове і мовне спілкування між людьми. Значення слуху велике також для розвитку мови і психічного розвитку людини. Людина сприймає звуки з частотою від 16 до 20 000 коливань за секунду. Слуховий аналізатор складається з периферичної частини – орга­ну

слуху, провідної частини – слухового нерва і центральної час­тини – слухової зони в скроневій частині кори головного мозку.

Вухо (auris) – орган слуху складається з трьох час­тин: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.

Зовнішнє вухо (auris externa) представлено вушною ракови­ною, зовнішнім слуховим проходом, барабанною перетинкою.

Вушна раковина (auricula) складається з хряща, покритого шкірою. У зовнішньому слуховому проході (трубка завдовжки до 30 мм) є особливі залози, які виділяють сірку. Ця липка речовина затримує пил і мікроорганізми, які потрапляють у зовнішній слуховий прохід. Пружна, тонка барабанна

перетинка (membrana tympani) відділяє зовнішнє вухо від середнього. Функція зовнішнього вуха – уловлювати звукові коливання і передавати їх у середнє вухо.

БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ   АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ   ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВЯ

Рис. 114. Схема будови вуха: 1 – зовнішній слуховий прохід; 2 – барабанна перетинка; 3 – порожнина середнього вуха; 4 – молоточок; 5 – коваделко; 6 – стремінце; 7 – півкруглі канали; 8 – завитка; 9 – євстахієва (слухова) труба.

Середнє вухо (auris media) починається за барабанною перетинкою. Воно складається з барабанної порожнини (cavum tympani) об’ємом близько 1 см3 і розташованих у порожнині слухових кісточок. Барабанна порожнина через слухову (Євстахієву ) трубу (tuba audita) сполучається з носоглоткою. Слухова тру­ба служить для вирівнювання тиску по обидва боки барабанної перетинки. Три слухові кісточки (молоточок, коваделко і стремінце) сполучені між собою. Коливання барабанної перетинки передаються молоточку, від нього через коваделко – стремінцю, від стремінця – у внутрішнє вухо. Ці кісточки зменшують амплі­туду і збільшують силу звуку. На внутрішній стінці барабанної порожнини, яка відділяє середнє вухо від внутрішнього, є два отвори: круглий і овальний, затягнуті перетинкою. Стремінце закриває овальний отвір, який веде у внутрішнє вухо.

Внутрішнє вухо (auris intera) розташовано в піраміді скроневої кістки. Функцію слуху виконує завитка (cochlea) – спіральний за­кручений в 2,75 обороту кістковий канал. У каналі завитка розта­шований перетинчастий лабіринт, заповнений ендолімфою. Простір між кістковим і перетинковим каналами заповнений перилімфою.

Рис. 115. Поперечний розріз завитка:

1 – основна мембрана; 2 – волокна слухового нерва; З – стінка кісткового каналу завитки; 4 – чутливі клітини (рецептори); 5 – канал завитки; 6 – підтримуючі клітини.

У перетинковому каналі знаходиться звукосприймаючий апарат – спіральний орган. Він складається з основної мембрани з рецепторними клітинами і покривної мембрани.

Основна мем­брана розділяє перетинковий лабіринт і складається з волокон різної довжини, розташованих упоперек ходу завитка. У вершини завитка знаходяться найдовші волокна, а біля основи – найкоротші. На мембрані розташовані звукові рецепторні клітини подов­женої форми. Один кінець клітини фіксований на мембрані, а ін­ший закінчується декількома волосками. Від фіксованого кінця рецепторних (волоскових) клітин відходять волокна слухового нерва. Волоски омиваються ендолімфою і можуть стикатися з на­висаючою над ними покривною мембраною.

Внутрішнє вухо виконує також функцію регуляції положен­ня тіла в просторі, що забезпечується вестибулярним апаратом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА І ФУНКЦІЇ ОРГАНУ СЛУХУ – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології