Будова і функції скелетних м’язів. Основні групи м’язів

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 2. ОПОРА І РУХ

УРОК 14. Будова і функції скелетних м’язів. Основні групи м’язів

Освітня мета: розкрити особливості будови і функцій м’язів, їх зв’язок з нервовою системою та скелетом; ознайомити з основними групами м’язів людського тіла; сформувати поняття про фізіологічний механізм скорочення м’язового волокна.

Основні поняття і терміни: посмуговані, гладенькі м’язи, серцевий м’яз, фасція, міофібрила, актин, міозин, сфінктер, діафрагма, збудливість, скоротливість.

Обладнання: таблиці

“Тваринні тканини”, “М’язи тіла людини”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тести).

І варіант

І рівень

1. З’ясуйте, яка речовина міститься в порожнині трубчастих кісток:

А) червоний кістковий мозок;

Б) жовтий кістковий мозок;

В) бурий кістковий мозок.

2. Зазначте, яка кістка є єдиною рухомою кісткою черепа:

А) носова;

Б) вилична;

В) потилична;

Г) нижньощелепна;

Д) верхньощелепна.

3. Вкажіть, з якої кількості хребців складається шийний відділ хребта:

А) 5;

Б) 7;

В) 10;

Г) 12;

Д) 15.

4. Вкажіть, який

гормон відіграє основну роль у стимуляції росту кісток в організмі людини:

А) соматотропний;

Б) адренокортикотропний;

В) лактотропний;

Г) лютенізуючий;

Д) гонадотропний.

II рівень

1. Вкажіть, які кістки належать до плоских кісток:

А) скронева;

Б) гомілкова;

В) ліктьова;

Г) тазова;

Д) ключиця;

Е) лопатка.

2. Назвіть кістки, з яких складається передпліччя:

А) ліктьова;

Б) плечова;

В) мала гомілкова;

Г) крижова;

Д) променева;

Е) ключиця.

III рівень

1. Розмістіть відділи хребта за порядком, починаючи від черепа:

А) поперековий;

Б) куприковий;

В) шийний;

Г) грудний;

Д) крижовий.

2. Назвіть якісні особливості будови скелета людини, що відрізняють його від скелета у тварин:

А) хребет має S-подібні вигини;

Б) розширена грудна клітка;

В) звужений таз;

Г) переважання розмірів лицевого черепа над мозковим;

Д) рухливе з’єднання кісток кисті і п’ястка;

Е) протиставлення великого пальця кисті іншим.

IV рівень

1. Якими видами сполучної тканини утворені різні частини суглоба? Яка їхня роль у суглобі? Як взаємопов’язані будова цих тканин з функ­ціями, які вони виконують?

II варіант

І рівень

1. Визначте типи з’єднань кісток, до якого належить шовне з’єднання:

А) нерухомий;

Б) рухомий;

В) напіврухомий.

2. Вкажіть, яку роль у суглобі відіграє суглобова рідина:

А) забезпечує функціональну єдність суглоба;

Б) полегшує ковзання елементів суглоба;

В) формує єдину капсулу навколо суглоба;

Г) укріплює суглоб;

Д) сприяє росту гіалінового хряща.

3. Вкажіть, яка кількість ребер є у тілі людини:

А) 7;

Б) 12;

В) 16;

Г) 20;

Д) 24.

4. Хребет людини в нормі функціонально має кількість вигинів:

А) два;

Б) три;

В) чотири.

II рівень

1. Вкажіть, які кістки є елементами лицьового черепа:

А) верхньощелепна;

Б) тім’яна;

В) скронева;

Г) вилична;

Д) носова.

2. Вкажіть, які кістки утворюють плечовий суглоб:

А) ліктьова;

Б) променева;

В) лопатка;

Г) плечова;

Д) ключиця.

III рівень

1. Розмістіть відділи вільної верхньої кінцівки за порядком, починаючи від поясу верхньої кінцівки:

А) зап’ясток;

Б) передпліччя;

В) плече;

Г) п’ясток;

Д) фаланги пальців.

2. Зазначте правильну послідовність дій, яку необхідно виконати, якщо людина оступилась та вивихнула ногу:

А) прикласти до ушкодженого місця холодний предмет;

Б) доставити хворого до лікарні;

В) забезпечи­ти спокій ушкодженій кінцівці;

Г) суглоб не вправляти;

Д) накласти на кінцівку тугу пов’язку.

IV рівень

1. Вкажіть, які процеси відбуваються в опорно-руховому апараті у дитячому, підлітковому та старшому віці.

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда).

1. Що спричиняє рух у суглобах?

2. Як відбувається скорочення м’язів?

3. Які види м’язових тканин вам відомі?

4. Якою тканиною утворено скелетні м’язи? Чому?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Зовнішня та внутрішня будова скелетних м’язів. (Розповідь учителя, записи в учнівських зошитах).

М’язи – пучки м’язових волокон + кровоносні судини + нерви + сполучнотканинна оболонка (фасція) + сухожилля.

М’язові волокна (клітини):

– Форма – циліндрична.

– Багатоядерні. (Ядра на поверхні волокна).

– Розміри: довжина = 12 см, діаметр 0,01-0,1 мм.

– Наявність м’язових волоконець (міофібрил).

2. Посмугованість скелетних м’язів. Актин і міозин – складові час­тини м’язових волокон. (Пояснення учителя, коментування малюнка у підручнику).

3. Механізм скорочення м’язів. М’язи-синергісти і м’язи-антагоністи. (Робота учнів із підручником).

4. Різноманітність м’язів, їх класифікація. (Розповідь з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах. Складання схем).

Будова і функції скелетних мязів. Основні групи мязів

5. Основні групи м’язів та їх функції. (Заповнити у зошитах таблицю “Основні групи м’язів”.)

Частина тіла

Назва м’яза

Функції м’язів

IV. Закріплення знань учнів.

1. Диктант.

Вставте в текст пропущені слова.

За початок м’яза тулуба зазвичай беруть ту його частину, що зна­ходиться ближче до _____________ . На кінцівках початком м’яза вважають частину, найближчу до ___________. Серед м’язів за формою розрізняють ________________ і короткі м’язи. На кінцівках переважно розташовуються _________________ . В ділянці тулуба, на грудях, животі і спині розташовуються _____________________ . За функціями розрізняють ______________, ____________, _____________, обертаючі. М’язи ніколи не скорочуються поодинці. М’язи, що беруть участь у протилежних діях, називаються _____________________ . Вста­новлено, що людина при нормальній середній рухливості протягом дня робить не менше 25000-30000 кроків, що в середньому становить 20 км. Підрахуйте, скільки кілометрів людина проходить:

А) протягом року;

Б) протягом життя (70 років).

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити відповідну тему із підручника.

2. Запишіть до таблиці всі можливі положення руки залежно від стану її м’язів.

Стани двоголового (біцепс) і триголового (трицепс) м’язів плеча

Нервові цен­три двоголово­го м’яза

Нервові цен­три триголо­вого м’яза

Двоголовий м’яз

Триголовий м’яз

Положення руки

Збуджені

Загальмовані

Скорочується

Розслаблю­ється

Згинається в лікті

Загальмовані

Загальмовані

Загальмовані

Збуджені

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Будова і функції скелетних м’язів. Основні групи м’язів - Плани-конспекти уроків по біології