БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

ТІЛА І РЕЧОВИНИ

§ 62. БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

– У яких станах можуть перебувати речовини? Наведіть приклади рідких речовин. Як розташовані частинки в рідких речовинах?

– 1. Розгляньте і назвіть тіла, зображені на мал. 215. 2. Порівняйте їх. Визначте, якими ознаками вони відрізняються одне від одного, та що між ними спільного.

БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Мал. 215. Тіла

Олія, молоко, вода відрізняються одне від одного кольором, формою посуду, в якому вони знаходяться, та речовинами, з яких складаються. Спільним є те, що вони є рідкими тілами, тобто рідинами.

Вивчення властивостей рідин

1. Налийте в мірну склянку води. Зафіксуйте її кількість. Перелийте воду зі склянки в мірний циліндр. Зробіть висновки про те, як змінилася форма води.

2. Наповніть до самого верху водою пластикову пляшку і добре її закоркуйте. Спробуйте стиснути пляшку, заповнену водою. Зробіть висновок про те, чи стискається вода і чи змінює свій об’єм.

Рідинам властива плинність, тому вони легко змінюють форму й набувають форми посуду, в якому вони містяться. Рідини неможливо стиснути, тим самим змінити їх об’єм.

Усі рідини мають такі властивості: вони здатні зберігати об’єм, але не зберігають форми.

Здатність рідин зберігати об’єм і не зберігати форми залежить від розташування в них частинок.

У рідких тілах частинки розташовані близько одна до одної, але вони можуть переміщатись одна відносно одної (мал. 216).

Тому рідинам властива плинність.

У рідкому стані речовина перебуває лише за певних температур. За вищої температури вона переходить у газуватий стан, а за нижчої – у твердий.

Наприклад, вода перебуває в рідкому стані за температур, вищих від 0 °С і нижчих від +100 °С. За температури 0 °С вода перетворюється на лід, а за температури +100 °С – на водяну пару.

БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Мал. 216. Розташування частинок у рідині

Рідини зберігають об’єм, але не зберігають форму. Рідинам властива плинність. У рідкому стані речовина перебуває лише за певних температур. За вищої температури вона переходить у газуватий стан, а за нижчої – у твердий.

– 1. Які властивості мають рідини? 2. Від чого залежать властивості рідких тіл? 3. За яких умов речовина може перебувати в рідкому стані? Наведіть приклади. 4. Порівняйте властивості твердих тіл та рідин.


БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДИН - Натурологія