БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Тема 1 ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

§ 5. БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Будова рослинного організму. Припустимо, що ви ніколи не бачили рослин, але вам пояснили, у яких умовах вони живуть, і запропонували уявити рослину. Як би ви міркували, створюючи модель рослини?

Рослина використовує сонячне світло, за рахунок його енергії синтезує органічні речовини для себе та інших організмів. Тому вона повинна мати достатню поверхню, щоб поглинати світло.

БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 26. Квіткові рослини: 1 – ехінацея;

2 – ромашка

лікарська

БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 27. Будова квіткової рослини: 1 – квітка,

2 – листок, 3 – стебло,

4 – корінь. 5 – пагін

Рослина перебуває в умовах земного тяжіння, і будова тіла у неї має бути такою, щоб його можна було утримати у вертикальному положенні. Рослина повинна мати органи живлення, відтворення собі подібних і бути пристосована до розповсюдження.

Квіткові рослини значно поширені у природі (мал. 26). Розгляньмо зовнішню будову й органи рослинного організму на прикладі квіткової рослини (мал. 27).

Орган – частина живого організму, яка займає в ньому постійне положення

і виконує одну або кілька функцій. Органи є у тілі багатоклітинних організмів рослин і тварин.

Рослина – система, у якій виділяють два основних органи, Що забезпечують її ріст і розвиток: корінь і пагін. Ці органи називають вегетативними. Вони забезпечують життєдіяльність рослинного організму.

БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 28. Рослини: 1 – медунка звичайна; 2 – фіалка; 3 – огірок

Корінь – орган, що закріплює рослину в грунті, служить для поглинання води та мінеральних речовин і транспортування їх до наземної частини рослини. Корені захищають від руйнування верхній шар грунту.

Пагоном називають стебло з розташованими на ньому бруньками і листками (мал. 26-28). Пагін забезпечує повітряне живлення рослин. На пагоні також можуть розвиватися квітки.

Бруньки, що знаходяться на пагонах, є зачатками нових пагонів. Бруньки зберігають життєздатність і за несприятливих зовнішніх умов, наприклад, за низьких температур.

Корінь і пагін завдяки здатності до галуження утворюють підземні й наземні частини рослини, захоплюючи для неї життєвий простір.

Квітка є органом розмноження рослини (мал. 26-28). Із квітки після запилення і запліднення утворюється плід із насінням. У плодах може бути різна кількість насіння.

З насінини виростає (відтворюється) нова рослина. Квітка, плід і насіння є генеративними органами рослини. Вони забезпечують розмноження рослин.

Їх можна зустріти на суходолі, у воді, вони є в грунті і повітрі. На Землі нараховується близько 1,5 млн видів тварин.

Зовнішня будова тіла різних видів тварин має багато відмінностей (мал. 29). Тварини відрізняються за розмірами. Деяких із них можна розглянути тільки за допомогою мікроскопа, інші мають значні розміри. Найбільшим є синій кит, довжина якого сягає 33 м.

Форма, колір і покрив тіла тварин також різні. Наприклад, тіло медуз майже не має кольору, його форма подібна де парасольки. Метелики та багато інших комах мають яскраве забарвлення. Тіло риб вкрите лускою, а звірів – шерстю. Павуки, комахи, птахи, звірі мають кінцівки, а тіло таких тварин, як змії, черви їх позбавлене.

Як і рослини, тварини мають клітинну будову, дихають живляться, ростуть, розмножуються і вмирають.

БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 29. 1 – змія, 2 – метелик павичеве око, 3 – страус, 4 – вовк, 5 – вівця, 6 – жирафа, 7 – сова, 8 – акула, 9 – слон, 10 – синій кит

БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 30. Скелет тварини: 1 – зовнішній скелет річкового рака; 2 – внутрішній кістковий скелет голуба

Головна відмінність тварин від рослин полягає в тому, що тварини живляться готовими органічними речовинами, які самі не здатні виробляти. Тварини живляться рослинами або іншими тваринами, а рослини виробляють органічні речовини самі. Крім того, тваринам, на відміну від рослин, потрібно захищатися від ворогів, пристосовуватися до мінливих умов життя, доглядати потомство. Таким чином, тваринам необхідно активно рухатися. Активний рух є характерною ознакою більшості тварин.

Особливістю будови багатоклітинних тварин є наявність у них систем органів, що об’єднують органи, які виконують спільні функції.

Тварини рухаються за допомогою опорно-рухової системи. Вони мають системи органів травлення, дихання, кровообігу, виділення, розмноження.

Дія всіх систем органів контролюється нервовою системою. Вона регулює всі процеси життєдіяльності організму і його взаємозв’язок із навколишнім середовищем.

Опорно-рухова система тварин. Рухаються тварини у різний спосіб: одні бігають, інші повзають або літають чи плавають. їх рухи здійснюються завдяки опорно-руховій системі. Опорою тіла є скелет (із грецької – “висохлий”), від нього значно залежить зовнішня будова тварини.

БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 31. 1 – зовнішній скелет молюска;

2 – у деяких слимаків твердого скелета немає

Є тварини, які мають зовнішній скелет, наприклад, рани (мал. 30, 1)у деякі молюски (мал. 31, 1). Внутрішній скелі мають усі хребетні – риби, земноводні, плазуни, птахи, звір людина. У їх скелетах, наприклад, голуба (мал. 30, 2) чи собаки можна розрізнити одні й ті ж частини: скелет голови, скелет, тулуба і скелет кінцівок.

Будову та дію опорно-рухової системи хребетних коротко можна описати так: до певних ділянок кісток скеле прикріплені м’язи, до яких підходять нерви. Нервова система передає імпульси, завдяки яким м’язи скорочуються приводять у рух відповідні частини скелета.

У деяких тварин твердого скелета немає. Це через восьминоги, медузи тощо (мал. 31, 2). Рідина всередині цих тварин перебуває під певним тиском, що разом із міцним покривом поверхні тіла утворює гідроскелет.

Орган – частина живого організму, яка займає в нього постійне положення і здійснює одну або кілька функції. Будова організмів рослин і тварин обумовлене взаємозв’язком органів.

1. Що таке орган? 2. Назви 2-3 рослини й охарактеризуйте органи. Використай мал. 26; 27. 3. Які органи рослинного органі називають вегетативними? 4. За мал. 29 розкажи про відмінності.

Що характерне для будови багатоклітинних тваринних організмів? ? 1. Що спільного у будові рослин і тварин? 2. Яка система керує життєдіяльністю багатоклітинного тваринного організму?

1.У чому полягають відмінності між рослинним і тваринним організмом? Як ці відмінності обумовлені особливостями життєдіяльності? 2. Які органи квіткових рослин відповідають за розмноження? 3. Яка роль скелета в організмі багатоклітинних тваринних організмів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН - Натурологія