БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

ВСТУП ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ
& 3. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

Ви дізнаєтеся про те. що являють собою тканини у тварин, які є різновиди тканин, які функції вони виконують.

– З яких тканин складається тіло тварини?

Клітини у тварин, як і в рослин, об’єднані в тканини. Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють.

Тіло тварин складеться з таких тканин: епітеліальна, сполучна, м’язова і нервова. Клітини кожної тканини відрізняються

будовою і функціями.

Епітеліальна тканина (мал. 5) утворює покриви тіла тварин, вистилає порожнини тіла та внутрішніх органів. Різні типи епітеліальної тканини можуть складатися з одного або кількох шарів щільно прилеглих клітин, між якими майже немає міжклітинної речовини. Епітеліальні тканини містяться у верхньому шарі шкіри тварин і захищають їхнє тіло від пошкоджень.

Епітелій кишечника всмоктує поживні речовини. Епітелій, яким утворена поверхня органів дихання, бере участь у газообміні, а епітелій органі в виділення – у виведенні з організму шкідливих продуктів обміну речовин. Різноманітні залози тваринного

організму складаються з епітеліальних тканин. Тому піт, жовч і шлунковий сік утворюються особливим видом епітелію.

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

Мал. 5. Різні епітеліальні тканини

Сполучна писанина виконує опорну, підтримуючу та захисну функції. З цій тканини складаються хрящі, кістки, сухожилля, зв’язки. Особливістю сполучної тканини (мал. 6) є те, що навколо її клітин є багато міжклітинної речовини.

Сполучна тканина, що входить до складу скелета, підтримує тіло, є його опорою, захищає внутрішні органи. В жировій сполучній тканині відкладаються запасні поживні речовини у вигляді жиру.

Особливий тип сполучної тканини – це кров. Кров забезпечує внутрішній зв’язок між органами: від органів, що здійснюють газообмін, до всіх інших органів і тканин вона переносить кисень, а від них до органів, що здійснюють газообмін, – вуглекислий газ. Кров переносить поживні речовини від кишечника і транспортує до органів виділення шкідливі продукти життєдіяльності організму.

М’язова тканина (мал. 7) складається з видовжених клітин, які у відповідь на подразнення нервової системи здатні скорочуватися. Завдяки м’язовій тканині (скелетним м’язам) здійснюється рух тварини (переміщення у просторі всього тіла або його окремих частин). М’язи надають тілу певної форми, підтримують та захищають внутрішні органи.

Посмугована м’язова тканина складає скелетні м’язи. Її м’язові клітини дуже довгі, багатоядерні, а також на них добре помітні поперечні смуги (мал. 7,1). Внутрішні органи тварин мають гладку м’язову тканину, що складаються з витягнутих одноядерних клітин (мал. 7,2).

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

Мал. 6. Сполучні тканини:

1 – хрящова тканина; 2 – кров

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

Мал. 7. М’язові тканини:

1 – тканина зі скелетних м’язів; 2 – м’язова тканина внутрішніх органів

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

Мал. 8. Нейрони різної форми

Нервова тканина складається з нервових клітин – нейронів (мал. 8). Тіла нейронів мають зірчасту форму та довгі і короткі відростки. Вони здатні сприймати подразнення та проводити збудження до м’язів, шкіри та інших тканин і органів.

ВИСНОВКИ

1. Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють.

2. Основними тканинами організму тварин є епітеліальна, м’язова, нервова і сполучна тканини.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Епітеліальна тканина, кров, м’язова тканина, нервова тканина, сполучна тканина. тканина.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які типи тканин розрізняють у тварин?

2. Які функції виконують епітеліальні тканини?

3. Назвіть подібності та відмінності епітеліальних тканин, що зображені на мал. 5?

4. Яка головна відмінність у будові епітеліальної і сполучної тканин?

5. Яка тканина транспортує речовини по організму? До якого типу тканин вона належить?

6. Назвіть види м’язової тканини? Які функції вони виконують?

ЗАВДАННЯ

1. Пригадайте, які тканини є у рослин. Які з них виконують функції, що подібні до функцій таких тваринних тканин: а) епітеліальної, б)сполучної кісткової, в) крові.

2. Чому в рослин немає тканин, що подібні до м’язових? Як це пов’язано з будовою рослинної клітини?

3. Нейрони – зірчасті клітини, що мають відростки. Поясніть, як це відповідає функціям нервової тканини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН - Біологія