Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 53. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова

1. Пригадайте, чи можуть бути м’якими звуки [ж], [ч], [ш], [г], [к], [X].

2. Коли звуки [ж], [ч], [ш], [г], [к], [х] бувають пом’якшеними?

Пі Сля букв ж, ч, ш, щ, та к, х у коренях сл І В пишемо и: чистии, жити, широкии, щирии, кислии, хитрии.

Букву І пишемо лише тод І, коли вона позначає звук [і], Що чергується зі звуком [о] або [е]: вхід (бо входити), вечір (бо вечори), гірка (бо гора).

Орфограма Букви и. і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях

слів

537. Прочитайте слова. Поясніть написання и, і після ж, ч, ш та г, к, х.

Живий, хитрувати, кипіти, тхір, кіт, хилитися, широкий, шість, чистий, жито, зачіска.

538. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви і підкреслюючи в кожному ряду зайве.

1. Ш..ло, ч..н, к..стка, ч..ж.

2. Сх..л, г..рка, щ..чка, шк..льний.

3. Г..дкий, ш..ти, х..трість, г..рський.

4. Сх..д, веч..рній, к..дати, к..нський.

539. І. Спишіть речення, вставляючи потрібні букви.

1. Наливалися ж..та. 2. Любим сонце, небосх..л і сонце.

3. Хай ex..тнеться – ж..то усміхнеться. 4. На сх..д сонця квітнуть рожі. 5. Дав їй ск..бку хліба. 6. Щоб ж..ть – я всі кайдани розірву (3

тв. П. Тичини). 7. Прихильно, по-щ..рому синіло небо (3 журналу).

II З’ясуйте за тлумачним словником значення виділених слів.

540. Прочитайте слова. Перекладіть українською мовою. Прокоментуйте орфограму “Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х”.

Жить, кислород, Житомир, чистый, чистить, ширма, горький, шиповник, кит, читать, гибель, чиновник, горка, конец, женщина, ковер.

541. Поясніть лексичне значення і правопис слів кит і кіт, гирка і гірка. Складіть з цими словами речення.

542. Запишіть слова у два стовпчики: а) зі вставленою буквою и; б) зі вставленою буквою і.

Сх..л, знах..дка, перех..д, щ..рий, старшина, спок..й, прек..слий, пох..тнутися, крих..тний, ящ..к, пог..дний, ажіотаж, вигідний, зач..стити, святковість, недоброяк..сний, змоч..ти, х..трий, вш..стьох.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться прислів’я.

543. Доберіть до виділених слів антоніми, в коренях яких після ж, ч, ш, щ та г, к, х були б букви и або і.

Зразок. Стійка кладка – хитка кладка.

Збирати каміння, мертва вода, солодкі ліки, вузька дорога, початок твору, брудна підлога.

В абсолютному кінці слова:

1) після г, к, х звичайно пишеться а: дороги, шляхи, трохи, тільки, по-українськи; буква і пишеться лише в прикметниках (які?) довгі, легкі, сухі;

2) після шиплячих звичайно пишеться і: кущі, межі, двічі, вночі; буква и пишеться тільки в дієслівних формах: пиши, кажи, мовчи, кажучи, сказавши, а також у прислівниках типу по вовчи, по-ведмежи.

Орфограма Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х в абсолютному кінці слова

544. Спишіть речення, вставляючи потрібні букви.

1. Садок вишневий коло хати, хрущ., над вишнями гудуть.

2. Не слухала Катерина ні батька, ні неньк.. . 3. Як та хмара, гайдамаки Умань обступили опівноч… 4. Дивуються парубк.., запорозьк.. козак.. . 5. То дівчина заручена калину саджає і Господа просить, щоб послав він дощ., вноч.. і дрібнії роси.

6. Розкаж.., як за горою сонечко сідає (3 тв. Т. Шевченка).

545. Запишіть слова у два стовпчики: а) з буквою і в кінці слова; б) з буквою и в кінці слова.

Крич.., стелаж.., свіч.., по-українськ.., довг.., кращ.., скаж.., птах.., лиж.., тільк.., втікач.., вивч.., хитрощ.., грак.. .

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів першого стовпчика складеться закінчення вислову Я. Семенюка: “Жити – значить…”.

546. Спишіть прислів’я, вставляючи потрібні букви.

1. Не к..дай слова на вітер. 2. Не хвалися, як починаєш, а хвалися, як закінчиш. 3. Не все дощ., йдуть, як гр..мить. 4. Не крич.., а ліпше навч.. . 5. За погані реч.. треба бити в плеч.. . 6. То ш..є, то поре, та все ниткам горе.

547. І. Прочитайте поезію Леоніда Тапалая, визначте її тему й основну думку. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Ч(о, е)рніє ш(и, і)шка у траві.

І вічн(и, і) сосни біля тебе

Шумлять верх(и, і)в’ями вгор(и, і)

І дивляться на тебе з неба.

А тр(и, і)шки далі луг кв(и, і)тчастий,

Кущ(и, і), дорог(и, і), сіножать.

І так набл(е, и)зилося щастя,

Що й рук не треба простягать.

Щасливе небо після зливи.

І кожна г(и, і)лочка в росі,

Здається, більше тим щаслива,

Що в(е, и)стачає щастя всім.

Л. Талалай

Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова

Ю. Камишний. Тихий споглядач

II. Уважно розгляньте репродукцію картини Ю. Камишного “Тихий споглядач”. Складіть невеликий усний опис.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова - Українська мова