ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ – НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ

Організми, що відносяться до цього царства, характеризу­ються відсутністю ядра, оточеного мембраною. ДНК утворює єди­ну нитку, замкнуту в кільце. Центріолі й мітотичне веретено від­сутні, поділ клітин здійснюється шляхом перетяжки. У дробянок немає пластид і мітохондрій. Основу клітинної стінки складає глікопептид муреїн (а не целюлоза, як у рослин). Джгутиків зви­чайно немає або вони мають просту будову. Живлення гетеротро­фне чи автотрофне. Статевий процес здійснюється у формі обміну генетичним матеріалом між особинами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ – НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ - Довідник з біології