Час обігу капіталу

Час обігу капіталу – тривалість перебування капіталу у сфері обігу, час перетворення грошової форми капіталу на складові продуктивного капіталу (засоби виробництва і робочу силу), а товарної форми – на грошову. Ч. о. к. складається з: 1) часу надходження на склад готової продукції до її реалізації; 2) часу закупівлі на отримані кошти нових засобів виробництва і робочої сили. Завдяки маркетинговій діяльності великі фірми реалізують свою продукцію на визначених ринках у заздалегідь запланованих обсягах і у відповідні терміни, що дає їм змогу обходитися без складських приміщень, щоб звести до мінімуму такі витрати. У процесі обігу капіталу змінюються не лише форми вартості, а й збільшується вартість, у т. ч. додаткова. Ч. о. к. скорочується під впливом маркетингової діяльності, використання досконаліших технічних засобів транспорту, зв’язку, розрахунків, форм і методів торгівлі, державного регулювання пропорцій між попитом і пропозицією та ін. У протилежному напрямі діють погіршення економічної кон’юнктури, зниження реальної заробітної плати, посилення конкурентної боротьби та ін.


Час обігу капіталу - Економічний словник