Час виробництва

Час виробництва – тривалість перебування капіталу у сфері виробництва. Ч. в. охоплює період від моменту надходження на підприємство засобів виробництва до моменту створення певного виробу та його транспортування на склад. Ч. в. складається з: 1) робочого періоду – часу, протягом якого здійснюється процес праці (цей період є найважливішим); 2) часу перерв у роботі (обідня перерва, простої та ін.); 3) часу, протягом якого в окремих галузях предмети праці зазнають впливу природних (бродіння вина, визрівання врожаю) і штучних процесів (штучне сушіння

лісоматеріалів); 4) часу знаходження засобів виробництва, наприклад, на складі підприємства як запасів. Засобами скорочення Ч. в. є впровадження дво – і тризмінної роботи техніки, поліпшення форм і методів організації виробництва, застосування прогресивних систем заробітної плати (за яких стимулюються економія матеріалів, догляд за технікою, раціоналізаторські пропозиції), політика прискореної амортизації, посилення інтенсивності праці, удосконалення матеріально-технічного постачання, впровадження нових технологій, принципово нових предметів праці із наперед заданими властивостями та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Час виробництва - Економічний словник