Частини мови. Іменник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 4. Частини мови. Іменник

1. Які частини мови вам відомі з початкових класів?

2. На які питання відповідають іменники?

3. Що означають іменники?

4. Прочитайте уривок із вірша Дмитра Білоуса. Що поет говорить про іменник?

Який співець, поет, який письменник уперше слово вигадав – іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло – визначати речі…

46. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку висловлювання. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть іменники.

В..лика вереснева тиша стоїть над землею. Село, зачароване зоряним небом, с..ніє розкиданими хатками, біля яких виглядають пот..мнілі соняшники. Дорожнім пилом, т..рпкою коноплею і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка заскр..пить журавель або гупне біля якогось похилого тину росяне яблуко… І знову тиша (За М. Стельмахом).

47. Прочитайте вірш Івана Гущака Випишіть іменники жіночого роду, визначте їхні відмінки.

ХЛІБ

Кажуть: хліб усьому голова.

Як буханку з печі брала мати

І на стіл мостила, попервах

Мусила її поцілувати.

Потім дід розкраював навпіл

Свіжу, запашну оту хлібину,

Що всміхалась ласкою в журбі

І теплом дивилась в хуртовину.

Діти затихали, мов трава, –

Так, бо хліб усьому голова.

І. Гущак

48. І. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. У чому полягає відмінність у написанні цих слів українською і російською мовами?

Ночь, печь, соль, медь, любовь, верность.

II. Складіть речення з двома словами на вибір.

Частини мови. Іменник

49. Спишіть прислів’я, визначаючи рід, число, відмінок іменників.

1. Любо й неньці, як дитина в честі. 2. Правда світліша за сонце. 3. Добре діло твори сміло. 4. Хоч день не їсти, аби з печі не злізти. 5. Молодості не повернеш (Нар. творчість).

І В іменниках жіночого роду, які мають у називному відмінку однини закінчення – а ( я), перед закінченням – і в давальному та місцевому відмінках однини приголосні [г], [к], [х] змінюються на [з], [ці, [с]: нога – нозі, на нозі; рука – руці, на руці; муха – мусі, на мусі.

Зміна [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] відбувається й у деяких іменниках чоловічого та середнього роду в місцевому відмінку однини: поріг – на порозі, бік – на боці, вухо – у вусі.

50. Складіть і запишіть речення зі словами перемога, річка, стріха так, щоб ці іменники стояли у формах давального чи місцевого відмінка однини. Поясніть зміну приголосних перед закінченнями.

51. Складіть і запишіть речення зі словами кулак, яблуко так, щоб ці іменники стояли у формі місцевого відмінка однини. Поясніть зміну приголосних перед закінченнями.

52. Спишіть вірш Анатолія Матвійчука. Визначте рід, число, відмінок іменників.

Летіть, летіть, нестримні журавлі,

Через усі держави і кордони,

Несіть привіт від рідної землі

Усім, хто в неї вірить безборонно.

Усім, хто зміг у серці зберегти

І землю ту, і мову ту єдину,

Хто крізь усі негоди і світи

В собі проніс любов до України.

А. Матвійчук

53. Спишіть текст, розкриваючи дужки. Позначте закінчення іменників.

Скільки (рік) минуло, скільки (вітер) перевіяло, а ти все живою і юною стоїш у (серце), оповита, мов (серпанок), любов’ю і ніжністю. Чи є такі грози на світі, що стерли б пам’ять про тебе, моя рідна школо!

Дорогі мої (вчитель)! З якою (любов) і (ласка), як вдумливо і твердо ви керували моїми першими (крок)! Де ви, любі мої? Яким (голос), якими (слово) озватись мені до вас, щоб почули мою ніжну (подяка) сина? (За О. Донченком).

Частини мови. Іменник

54. Пригадайте, які іменники пишуться з великої букви. Спишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Які власні назви потрібно взяти в лапки?

(К, к)иївська (Р, р)усь, (К, к)иївські вулиці, (К, к)азка (М, м)удра (Д, д)івчина, (Ж, ж)урнал (Б, б)арвінок, (К, к)римський (П, п)івострів, (М, м)істо (Б, б)іла (Ц, ц)ерква, (М, м)акарівський (Р, р)айон, (Ц, ц)укерки (Ч, ч)ервоний (М, м)ак, (С, с)танція (М, м)етро (О, о)лімпійська, квіти (Б, б)узку і (П, п)івонії.

55. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте рід, число й відмінок виділених іменників.

1. Тобі, тобі, моя (В, в)ітчизно, у серці дзвонять голоси (М. Рильський). 2. Є в (К, к)иєві (ПІ, шевченківський провулок (Д. Луценко). 3. Ніби в (К, к)иївських печерах, темнувато в хаті (П. Куліш). 4.1 сяє гордим цвітом, як (Б, б)арвінки, безсмертна слава (Л, л)есі (У, у)країнки (Д. Луценко).


Частини мови. Іменник - Українська мова