Черговість задоволення вимог

Черговість задоволення вимог – встановлені ЦПК України правила, за якими у випадках, коли стягнених з боржника сум не вистачає для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, їх розподіляють між стягувачами з дотриманням п’яти передбачених черговостей. Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після повного погашення вимог стягувачів попередньої черги. Правила черговості не поширюються на вимоги транспортних організацій, які пов’язані з перевезенням вантажу. Коли стягнених сум недостатньо для повного задоволення вимог стягувачів однієї черги, їхні вимоги задовольняються пропорційно присудженій кожному стягувачеві сумі. Судовий виконавець складає розрахунок про розподіл коштів між стягувачами і, якщо протягом трьох днів від них і боржника не надходить заперечень, видає всім стягувачам суми за розрахунком. Якщо надходить заперечення, розрахунок подається на затвердження судді. Ухвала судді про затвердження або зміну розрахунку може бути оскаржена.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Черговість задоволення вимог - Довідник з правознавства