Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115)

Тема. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111 – 115).

Мета. Ознайомити учнів із випадками чергування приголосних в іменниках; виробляти навички правильного відмінювання іменників.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

Я всміхнуся сонечку:

– Здрастуй, золоте!

Я всміхнуся квітоньці –

Хай вона цвіте!

Я всміхнуся дощику:

– Лийся, мов з відра!

Друзям усміхнуся –

Зичу їм добра!

Можна повправлятись

у визначенні відмінків іменників.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Які із порад ви найчастіше використовуєте у своєму житті?

– Прочитайте виписані словосполучення.

– Прочитайте речення, складені за фотоілюстрацією.

– Які споріднені слова до іменника розмова ви дібрали? Назвіть у них корінь.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Самостійна робота.

– Прочитайте, поясніть, спишіть. У виділених словах визначте рід, число, відмінок.

I варіант

Краше фунт розуму, ніж пуд краси.

Поганий жнець довго серпа вибирає.

II варіант

Героя народжує боротьба.

Без

вітру і трава не колишеться.

2. Каліграфічна хвилинка.

Г к х гкх з ц з зцс

Дуга – дузі, квітка – квітці, вільха – на вільсі

– Визначте число, рід і відмінок усіх іменників.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Ви навчились розрізняти відмінки, визначати відмінки іменників. Сьогодні розглянемо нове мовне явище, що представлене у каліграфічній хвилинці, – чергування приголосних.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 111).

– Про що ви дізналися із прочитаного тексту?

– Доберіть влучний заголовок до нього.

– Чи хотілось би вам щось змінити у тексті? Чому?

– Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?

– Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

– Спробуйте сформулювати правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого роду перед закінченням – і.

– Порівняйте свій висновок із правилом на с. 57.

– У яких відмінках іменників перед закінченням вживаються приголосні [г], [к], |х], а в яких – [з’], [ц’], |с’]?

– Чому тверді приголосні змінюються на м’які? (Тому що в давальному і місцевому відмінках кінцевий приголосний основи стоїть перед – і. А перед – і вживаються лише м’які або пом’якшені приголосні.)

2. Робота в парах (вправа 112).

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням – і в іменниках чоловічого роду у місцевому відмінку однини.

3. Виконання вправи 113.

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням – і в іменниках середнього роду у місцевому відмінку однини.

4. Висновок (правило, с. 58).

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа “Потренуймо пам’ять!” (за вправою 114).

– Прочитайте вірш. Вивчіть його напам’ять (можна в парах).

– Назвіть іменники, ужиті у місцевому відмінку однини. Поясніть чергування кінцевих приголосних основи у цих словах (можна запропонувати ще раз “порадитись” із правилом, с, 58).

– Складіть і запишіть речення з цими словами (2 на вибір).

2. Робота з прислів’ями.

– Поясніть зміст кожного прислів’я.

– Спишіть, вставивши на місці крапок потрібну букву.

– Поряд запишіть початкову форму іменників, виділіть в обох словах букви, що позначають звуки, які чергуються.

– Гостя запрошуй на поро…і.

– Хто у кожу…і, тому зима не страшна.

– Що на умі, те й на язи…і.

– Лихе по людях ходить, а не по лу…і.

Наприклад: Що на умі, те й на язиці (язик).

3. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

VII. Підсумок уроку.

Вправа “Інтерв’ю”.

– Над чим ви працювали сьогодні на уроці?

– Чому треба знати про зміну приголосних перед закінченням – і в іменниках різного роду в давальному та місцевому відмінках однини?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 57, 58 – правило, с. 58 – вправа 115 (завдання 3).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115) - Плани-конспекти уроків по українській мові