Чергування [о]

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 70

Тема. Чергування [о] – [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів

Мета:

– навчальна: пояснити закономірності чергування голосних після шиплячих і задньоязикових звуків у коренях слів; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфографічні й орфоепічні вміння;

– розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві

навички;

– виховна: виховувати уважне ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство, усна народна творчість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Орфоепічна хвилинка (слова записані на дошці)

> Вимовте хором слова, правильно їх наголошуючи. Перепишіть слова в зошит, поставивши правильний наголос.

Напій, столяр, цінник, відобразити, нести, прийдеш, прийде, прийду, котрий, сільськогосподарський,

циган, ірис (рослина).

Робота з картками (2 учні)

Картка 1

> До слів з [о] доберіть їхні форми або спільнокореневі слова з [а].

Допомога, перемогти, ломити, вискочити, захопити, котитися.

Картка 2

> До слів з [е] доберіть їхні форми або спільнокореневі слова з [і]. Берегти, брехати, чесати, шептати, плести.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

> Проаналізуйте таблицю. Розкажіть про закономірності чергування [о] – [е] після [ж], [ч],[ш] та [й].

Чергування [о] – [е] після шиплячих та [й]

Умови чергування

Приклади

Пишемо о

Після ж, ч, ш та й перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у, та и (яке походить від давнього [и]). Але: зберігає е, якщо приголосний [ч] у наступному складі в давні часи був м’яким

Бджола, будиночок, вечори, жонатий, чоловік, чомусь, чорний, шостий, щока. Але: ложечка (у давній мові [ложечка], як тепер у російський ложечка), баєчка, лієчка – лієчок і под.

Пишемо е

Після ж, ч, ш та й перед м’якими приголосними, а також перед складами з е та и (яке походить від давнього [і])

Вечеря, вишень, джерело, женити, ніженька, пшениця, учень, четвертий, щеміти.

У прислівниках типу вороже, гаряче. Але:творчо, законодавчо, хижо

Після ж, ч, ш та й перед м’яким приголосним:

В іменниках жіночого роду III відміни в суфіксі – ост (і)

Безкрайості, свіжості (як у вічності, радості)

У Д. в. і М. в. однини деяких іменників

Бджолі, пшоні (відповідно до бджола, пшоно)

У закінченнях Р. в. та 0. в. відмінків прикметників, займенників і числівників жіночого роду

Безкрайої, гарячої, першої, нашої (відповідно до безкрайого, нашого, другої, де о закономірне)

У похідних утвореннях

Вечоріти, чорніти (бо вечора, чорний)

Винятки з правил: жерло, печера, червоний, черга, чепурний, черствий, щедрий, Черкаси.

Пояснення алгоритму

Чергування [о]

Спостереження над мовним матеріалом

> Поясніть написання [е] – [о] після букв, що позначають шиплячі приголосні та [й]. З’ясуйте, у яких словах чергування не відповідає правилам.

Черешня, вечорниці, червоніти, краєчок, Чернівці, збудження, чесність, черепиця, чемпіон, чемодан, щеміти, жовтий, довжелезний, пшоно, качечка.

Коментоване письмо

> Запишіть слова, пояснюючи правопис голосного.

Скільки, кипіло, кільце, гірник, кішка, щітка, кінець.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-аналіз

> Випишіть із приказок слова, у яких відбувається чергування приголосних і голосних звуків.

1. Смачне, хоч на собак вилий. 2. Сопе, як ковальський міх. 3. Співає, як муха в глечику. 4. Стоїть, як на ножах. 5. Помічник, як коневі заєць. 6. Підганяй коня вівсом, а не батогом. 7. Хвиля одна одну наганяє.

> Прокоментуйте значення приказок. З однією складіть речення. Перевір себе

> Перепишіть, уставляючи пропущені букви ита і.

1. Можна все на св..ті в..б..рати сину, в..брати не можна т..льки Батьківщину (В. Симоненко). 2. Г..рськіверш..ни потопали в хмарах (В. Кучер). 3. Любить він такі ночі без веч..рні, і цю тишу, і якусь таємнич..сть, гармонію у всій пр..роді. 4. Снігова вода ще пахла гострою св..ж..стю, як перші проліски (О. Гончар). 5. Під зорями тр..вожними щоночі я чую погляд предків на собі (Д. Павличко).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

> Перед складом з якими голосними ми пишемо е після шиплячих та й?

> Перед складом з якими голосними ми пишемо ипісля шиплячих та й?

> Чому в слові книжечка – книжечок ми пишемо букву е?

> Поясніть правопис слова щиголь.

Фізкультхвилинка

Столяри-молодці,

Тешуть столики й стільці.

Пилочками чики-чики,

Молотками туки-туки.

Чик-тук-туки, чик-тук-туки,

В нас до праці здібні руки.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

> Продовжте речення.

Я дізнався, що… . Я зрозумів, що… . Я запам’ятав, що… .

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Творче завдання: вигадайте казкову історію, щоб пояснити, чому звуки почали чергуватися.

> Вивчіть скоромовку Туман в траві стеріг отару, Не дасть отару на поталу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чергування [о] - Плани-конспекти уроків по українській мові