Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії?

У XVII ст. виникла необхідність формування нової економічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і пояснила нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об’єктом дослідження якої стали матеріальне виробництво та об’єктивні закони економічного життя. Найбільший внесок у формування і розвиток класичної політичної економії зробили англійські й французькі вчені XVII-XIX ст. –

У. Петті, П. Буагільбер, Р. Кантильйон, Ф. Кене, А. Р. Ж. Тюрго, А. Сміт та ін. Певний час панувала думка, яку пропагував К. Маркс, що до класичної школи належать вчення, які грунтуються на трудовій теорії вартості, тобто вчення С. Петті, П. Буагільбера, Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо і С. Сісмонді, а погляди таких економістів, як Ж. Б. Сей, Т. Р. Мальтус, Дж. С. Мілль та ін. оголошувались вульгарними й ненауковими. Проте уявлення про поняття “класичний” стосовно розвитку економічної науки розширились. До класичної політичної економії варто віднести усі концепції, в основу яких покладені принципи свободи підприємництва і вільної торгівлі, тобто економічного лібералізму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії? - Економічні учення