Числівники прості, складні й складені – Числівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Числівник

Числівники прості, складні й складені

За будовою числівники поділяються на Прості, складні й складені.

Простими є числівники, що в сучасній мові мають один корінь. До них належать такі групи числівників: 1) Власне-кількісні числівники: Один – десять; одинадцять – дев’ятнадцять; двадцять, тридцять, сорок, сто; 2) Збірні числівники: Двоє – двадцятеро; тридцятеро; обоє, а також похідні від них розмовні варіанти Двійко, трійко… восьмірко, двоєчко, троєчко); 3) Дробові числівники Півтора, півтори;

4) Неозначено-кількісні Числівники: Багато, небагато, мало, немало, кілька, кільканадцять, стонадцять, багатенько, чималенько; 5) Займенникові числівники: Скільки, стільки, ніскільки; 6) іМенникові Числівники Нуль, тисяча, мільйон, мільярд, більйон, трильйон, квадрильйон; 7) Порядкові Числівники: Перший – дев’ятнадцятий, двадцятий, тридцятий, сороковий, сотий.

Зверніть увагу!

Числівники з частинами – надцять, – дцять на сьогодні розглядають як прості, бо в них ці частини вважаються суфіксами, а за походженням це складні числівники, що утворилися зі словосполучень числівників на означення одиниць

та числівника десять з прийменником на чи без нього.

До Складних зараховують числівники, які в одному слові об’єднують два корені. До них належать: 1) Кількісні числівники П’ятдесят – дев’яносто; двісті – дев’ятсот; 2) Дробовий числівник Півтораста; 3) збірні числівники Обидва, обидві; 4) Неозначено-кількісні числівники Кількадесят, кількадесятеро і кількасот (другу частину цих числівників формують корені числівників Два, десять, сто); 5) Порядкові Числівники, утворені від складних кількісних: Вісімдесятий, трьохсотий.

Складеними є числівники, утворені з двох і більшої кількості простих чи складних числівників: Сто сорок сім, вісімсот шістдесят п’ять, три тисячі сорок чотири, двісті тридцять шостий.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Числівники прості, складні й складені – Числівник - Довідник з української мови