Числові функції

Математика – Алгебра

Числові функції

Залежність змінної y від змінної x називається Функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y.
x називається Аргументом, або Незалежною змінною, y – Залежною змінною, або Функцією від x. Позначення: Числові функції, Числові функції і т. д.
Множина значень, яких набуває незалежна змінна x, називається областю визначення функції. Позначення: Числові функції, Числові функції і т. д.
Множина відповідних значень залежної змінної

y, яких вона набуває при всіх значеннях x з області визначення функції, називається Областю значень функції. Позначення: Числові функції, Числові функції і т. д.
Функція може бути задана за допомогою опису, таблиці або графіка. Найчастіше числову функцію задають формулою. Якщо в такому випадку не дано додаткових обмежень, то областю визначення функції вважають множину всіх значень аргументу, для яких ця формула має зміст.
Приклади
1) Числові функції; Числові функції;
Числові функції; Числові функції
Числові функції.
/> 2) Числові функції;
Числові функціїЧислові функції
Числові функції
Числові функції.
Графіком функціїЧислові функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких належать Числові функції, а ординати є відповідними значеннями цієї функції.
Значення аргументу, при яких функція дорівнює 0, називаються Нулями функції. Графік функції при таких значеннях аргументу перетинає вісь Ox.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Числові функції - Довідник з математики
« 
 »