ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС

Мета: ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі; закріплювати вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв’язувати задачі з буквеними даними, креслити окружність за поданим радіусом; розвивати мислення; виховувати уважність.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Завдання 193

– Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу.

12 – 5 + 12 – 7 = 144 (кг)

Завдання 192

– Прочитайте

приклади на табличне множення і ділення. (540 : 9 = 60; 7 – 80 = 560)

– Прочитайте приклади, у відповіді яких: 2 десятки (84 – 56 = 28; 90 : 10 – 3 = 27); 8 десятків, 8 сотень (37 + 45 = 82; 17 – 50 = 850)

– Поясніть порядок дій у прикладах четвертого стовпчика.

2. Усні обчислення

– Полічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки.

Робота в групах (змагання між трьома командами)

1-ша група

2-га група

3-тя група

50 : 10 – 5

90 : 10 – 7

90 : 10 – 9

20 – 5 – 1

25 – 4 – 1

50 – 2 – 1

600

: 3

8000 : 2

9000 : 3

1999 + 1

2000 – 1

300 – 1

3. Математичний диктант

– Записати цифрами числа: дев’ять тисяч сім; дев’ятсот двадцять; три тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім; дві тисячі дев’ятсот три; сім тисяч тринадцять.

– Записати число, яке має:

3 тис. 7 сот. 5 дес. 8 од.

5 тис. 7 сот. 4 дес. З од.

7 тис. 9 од.

6 тис. 5 дес.

– Розкласти числа на розрядні доданки: 8324; 4650; 5050; 3304.

– Записати суму як одне число.

6000 + 300 + 70 + 8

5000 + 5

8000 + 800

7000 + 700 + 2

– Записати “сусідів” чисел: 699; 7000; 400; 4999; 6900.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання 194 (фронтально)

Самостійна робота (завдання 195)

Взаємоперевірка самостійної роботи.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальна робота

7000 од. + 500 од. + 30 од. + 6 од.

700 дес. + 50 дес. + 3 дес. + 6 од.

70 сот. + 5 сот. + 3 дес. + 6 од.

Учні пояснюють різні форми запису числа 7536 і на основі аналізу роблять узагальнення: щоб дізнатися, скільки всього десятків (сотень) у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) праворуч.

2. Первинне закріплення

Завдання 196 (1,2) (фронтально)

– Порівняйте відповідні рядки таблиць, спираючись на взаємозв’язок між сусідніми розрядами; поясніть, скільки в поданих числах усього сотень і всього десятків. Наприклад, 8 тисяч – це 80 сотень, адже одна тисяча складається з десяти сотень.

3. Дії з круглими числами (завдання 197)

Учні розглядають зразки виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.

4. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над виразами із буквеними даними

Завдання 198 (фронтально)

– Прочитайте по-різному вираз 8000 – k.

– Знайдіть значення виразу для k = 2000.

8000 – 2000 = 6000

2. Робота над задачами

Завдання 199

Колективно складається план розв’язання задачі, записується коротка умова задачі.

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС

Учні розв’язують задачу самостійно. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка з дошки.

1) 48 : 12 = 4 (гр.) – зібрав Мишко;

2) 48 – 8 = 40 (гр.) – зібрала Наталка;

3) 48 + 4 + 40 = 92 (гр.) – зібрали діти.

– Змініть числові значення таким чином, щоб відповідь стала більшою.

Завдання 200

За коротким записом проводиться аналіз задачі.

Витрата тканини на один костюм, м

Кількість костюмів, штук

Витрачено тканини, м

Однакова

5

15

7

K

Діти складають вираз для розв’язання задачі; обчислюють його значення, якщо k = 45.

K : (15 : 5), якщо k = 45. 45 : (15 : 5) = 15 (костюмів).

3. Геометричний матеріал (завдання 201)

Учні розглядають малюнок, вимірюють і записують, чому дорівнює радіус кола ОА (2 см). Записують, які із зазначених точок належать колу (А, О, С, В, М).

Практична робота

– Накресліть коло, проведіть два радіуси. (Радіус – відстань від точок кола до центру.)

4. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах

Завдання 202

1) 18 – 3 = 54 (хлопчики);

2) 18 + 54 = 72 (дітей)

5. Завдання для допитливих “Банк математичних цікавинок”

Завдання 203

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 204; 205 (с. 32-33).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?

– Що було найбільш цікавим?

– Що спричинило складнощі?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС - Плани-конспекти уроків по математиці