Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194-205)

Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194-205).

Мета. Ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі; повторити і закріпити вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв’язувати задачі з буквеним и даними.

Обладнання. Нумераційна таблиця; схеми задач; “Картки для поточного контролю знань”.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення

знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Назвати результати обчислень четвертого стовпчика із № 192. (34; 27)

Б) Зачитати відповідь до задачі № 193. (Відповідь: хлопчики зібрали 144 кг винограду.)

2. Завдання для опитування.

А) Записати цифрами числа: шістсот двадцять; вісім тисяч; тисяча п’ять; шість тисяч шість; дві тисячі чотириста десять.

Б) Записати число, яке містить:

2 тис.. 7 сот., 5 дес. і 8 од.;

7 тис. і 9 од.;

5 тис., 7 сот., 4 дес. і 3 од.

В) Розкласти числа на розрядні доданки:

1624; 4650; 5050; 3304.

Г) Записати кожну суму як одне число.

8000 + 500 + 30 + 6 4000 + 600 + 2

9000 + 900 5000 + 5

Г) Записати “сусідів”

чисел.

899; 3000; 600; 5999.

Д) За допомогою лінійки побудувати гострий і тупий кути.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

А) Виконання вправ №№ 194, 195.

Б) Визначення числа десятків і сотень у трицифрових числах: 645; 803; 916.

2. Пояснення.

Бесіда за таблицею.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194 205)

Учні пояснюють різні форми запису числа 3945 і на основі їх аналізу роблять узагальнення; щоб дізнатися, скільки всього десятків, сотень у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) справа.

3. Первинне закріплення.

– У таблиці № 1 (завдання № 196) записано три числа і до першого з них вказано, скільки у ньому тисяч, сотень, десятків і одиниць. Визначте, скільки тисяч, сотень, десятків і одиниць у двох наступних числах.

За таблицею № 2 учні визначають, скільки в кожному числі всього тисяч; усього сотень; усього десятків; усього одиниць.

4. Дії над круглими тисячами.

Виконання завдання № 197 (за зразком).

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194 205)

9 тис. – 6 тис. = 3 тис. 6 тис. : 3 = 2 тис.

Учні розглядають зразок виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Завдання № 198 (з коментуванням).

Якщо k = 2000, то 8000 – k = 8000 – 2000 = 6000.

2. Розв’язування задач.

А) Задачу № 199 розв’язують самостійно.

Учні з високим рівнем знань складають вираз для розв’язання задачі, решта – розв’язують задачу окремими діями.

(Розв’язання: 48 + 48 : 12 + (48 – 8) = 92 (гр.).)

– Які ще запитання можна поставити до задачі?

Б) Задачу № 200 розв’язують колективно. Учні складають вираз для розв’язування задачі та обчислюють його значення, якщо k = 45.

(Розв’язання: k : (15 : 5).)

– Складіть задачу, обернену до даної.

В) Задачу № 202 розв’язують самостійно.

(Розв’язання: 18 + 18 – 3 = 72 (д.).)

– Складіть задачу з тим же сюжетом за виразом: 18 – 3 – 18.

3. Виконання завдання № 201.

Першу частину завдання виконують фронтально, а другу – самостійно.

4. Цікаві вправи.

– На скільки треба зменшити число 3827, щоб у розряді одиниць мати цифру 2, у розряді десятків – цифру 1, у розряді сотень – цифру 3 і в розряді тисяч – цифру 2?

(Розв’язання: потрібно отримати чиєю 2312, віднявши від числа 3827 деяке число. Таким числом є різниця 3827 – 2312 = 1515. Отже, дане число потрібно зменшити на 1515.)

– Радіус круга 5 см. Чи поміститься у цьому крузі відрізок завдовжки 8 см?

– Виконання завдання № 203*.

IV. Підсумок уроку.

– Скільки у кожному числі тисяч, сотень, десятків, одиниць?

3245; 8040; 9106.

V. Домашнє завдання.

№№ 204. 205 (с. 33).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194-205) - Плани-конспекти уроків по математиці