ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ П’ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАД ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ Й УТВОРЕННЯ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ КОМПОНЕНТІВ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ЧИТАТИ Й ЗАПИСУВАТИ П’ЯТИЦИФРОВІ ЧИСЛА, РОЗКЛАДАТИ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ, УТВОРЮВАТИ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ ГЕОМЕТРИЧНОГО ЗМІСТУ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально перевірити відповідь, план та вибір дії у розв’язанні задачі 224. Взаємоперевірка виконання вправи 225.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Записати число 83 018, назвати в ньому найвищий розряд.

Кількість одиниць якого розряду дорівнює нулю? Скільки всього: десятків, сотень, тисяч у цьому числі? Назвати і записати число, більше за дане; менше за дане.

2) Задача. У господарки було 16 курок. 1/4 чорні, а решта – білі. Про що можна дізнатися за цими даними?

2. Усні обчислення.

1) Гра “Ніч – день”. Обчислити 3 тис. + 10 тис.; 20 тис. + 50 тис.; 80 тис. – 30 тис.; 90 тис. – 20 тис. Хто раніше правильно впорається – переможець.

2) Знайти 1/4 від 200; 1/45 від 1 т; 1/3 від 1 год.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє учням, що на уроці вони продовжать працювати з п’ятицифровими числами, складатимуть

та розв’язуватимуть задачі, знаходитимуть значення виразів.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення та первинне закріплення провести за вправами 226-229, чергуючи роботу під керівництвом учителя і самостійну роботу учнів.

V. Повторення та узагальнення знань

1. Самостійна робота. Перед виконанням вправи 230 повторити правила порядку дій, оформлення записів обчислення значень виразів. Виконуючи кожну дію окремо, обчислити на дошці вираз: 346 + (534 – 275).

2. Робота над задачею 231. Записати коротко:

ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ПЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАД ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ Й УТВОРЕННЯ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ КОМПОНЕНТІВ

(Для сильніших учнів: змінити частину умови задачі, щоб одержати більше число).

3. Під керівництвом учителя скласти задачу за малюнком вправи 232, нагадавши, що таке периметр трикутника. Для сильніших учнів – вправа 233. Перевірити її розв’язання фронтально.

4. У чотирикутнику ABCD довжина АВ дорівнює 42 см, а ВС – у 2 рази менша. Сторони CD і AD рівні. Знайти довжину AD, якщо периметр чотирикутника 135 см.

5. Додаткові диференційовані завдання. (Учні об’єднуються у 2 групи).

I група: складання і розв’язування задачі про табір відпочинку.

ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ПЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАД ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ Й УТВОРЕННЯ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ КОМПОНЕНТІВ

II група (сильніші учні): розв’язування задачі.

Задача. З книжки випала частина, перша сторінка якої має номер 619, а номер останньої записано тими самими цифрами, але в деякому іншому порядку. Скільки сторінок випало з книжки? Відповідь обгрунтувати. (Остання сторінка має парний номер, тобто 916. Тому випало: 916 – 618 = 298 (с.)).

VI. Підсумок уроку

Замінити сумою розрядних доданків числа: 23 040, 40 200, 67 004. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ П’ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАД ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ Й УТВОРЕННЯ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ КОМПОНЕНТІВ - Плани-конспекти уроків по математиці