ЧИТАННЯ МОВЧКИ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 5. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

596

І. Прочитайте текст. Чи сподобався він вам? Чи вдалося автору показати єдність людини і природи? Поясніть свої відповіді.

ЧОРНОГУЗ

Чорногуз Халимон, як його прозвали діти, стояв у гнізді на вершечку розчепленої танкової гармати, що загрузла на Ганниній садибі. Намостивши гніздо на гарматі поблизу хати, згорілої з його старим гніздом, чорногуз розпачливо махав крилами, завмирав, стоячи на одній нозі. Вряди-годи він літав на низинку під лісом, нашвидку ковтав там кілька жабок, приносив

у дзьобі гадюку про запас, – і далі стояв у гнізді, клацаючи дзьобом, наче розмовляючи сам із собою. Діти, які все мусять помітити, збиралися біля нього співчутливою зграйкою та вмовляли лелеку не журитися. Чорногуз розплющував одне око, повертав набік голову й дивився на дітей.

Потім він почав більше цікавитися навколишнім життям, зо два рази літав на житнище* на бесіду зі своїм лелечим родом. Чиєсь дурне лелеченя, яке тільки-тільки починало вчитися літати, зопалу залетіло далі, ніж йому належало, впало на стіжок сіна й товклося там до вечора, не наважуючись ще раз повірити своїм крилам. Уже перед самою темрявою

чорногузеня пустилося берега, щоб не ночувати поза гніздом.

ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Але вітрець, ударивши під крила, змінив напрям льоту, і пташеня ледве не виштовхнуло самого Халимона, потрапивши на його гніздо. Халимон допровадив лелеченя до мами, летячи поруч і трохи нижче, щоб малому не було страшно.

З господаркою подвір’я Ганною в Халимона були добрі взаємини. І люди, й чорногузи знають, що вони здавна є друзями, тож ніколи ніякому хлопчакові не спаде на думку розорити гніздо на хаті чи шпурнути грудкою на чорногуза: твердо встановлено – птах той принесе у дзьобі жарину й підпалить хату. Бувало – чорногуз злітав на землю й ходив по подвір’ю, з цікавістю придивляючись, як Ганна тіпає* торішні коноплі, варить у казані кропиву або шиє в холодку.

Коли з’явилася до двору будівельна бригада, привезли лісу, викопали яму й почали місити глину, притягли очерету на дах, тесляр заходився коло вікон і дверей, – чорногуз виявив велику зацікавленість. Часто вдосвіта, коли бригади ще не було, Ганна виходила із землянки на подвір’я та й голосно казала: “Чи, може, сниться, що хата моя росте, як поливана, а насправді, як Халимонова хата, – на тічку?”. Чорногуз чув господиню й подавав голос: клац, клац, клац! “Дивись же мені, Халимоне, на той рік прилітай просто на нову хату, та й не сам, мій друже, а з Халимонихою!” (Ю. Яновський)

* Житниця – поле, на якому росло жито.

* Тіпати (коноплі) – очищати волокно конопель від дрібних колючих трісочок.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему й основну думку тексту, стиль і тип мовлення.

2. Доберіть свій варіант заголовка.

3. Визначте адресата та мету висловлювання.

4. Поміркуйте, на скільки частин можна поділити цей текст. Розкажіть (одним – двома реченнями), про що йдеться в кожній з них.

5. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за текстом. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).

6. Уявіть себе художником. Який малюнок ви створили б до цього тексту?

7. Розкажіть, яким ви уявляєте продовження розповіді.

III. Виконайте тестові завдання до тексту.

1. Взаємини, які склалися між твариною і людиною, були

А ворожими В напруженими

Б непростими Г добрими

2. Чорногуз намостив гніздо на вершечку танкової гармати, тому що

А там йому було зручніше і не так сумно

Б хата, на якій було його старе гніздо, згоріла

В його старе гніздо зруйнували діти

Г звідти було ближче летіти до лісу за поживою

3. Коли лелеченя випадково потрапило на гніздо Халимона, той

А нагодував малюка

Б прогнав малюка зі свого гнізда

В допровадив малюка до матері

Г покликав на допомогу дітей

4. Звертаючись до Халимона, Ганна просила птаха

А дружити з дітьми

Б принести в її нову хату щастя

В тихше клацати дзьобом і не підстрибувати в гнізді

Г прилітати на нову хату з Халимонихою

5. Коли будівельники почали зводити нову хату, чорногуз виявив

А велику зацікавленість В зневагу

Б байдужість Г щире захоплення

6. За стилем мовлення текст є

А науковим В художнім

Б офіційно-діловим Г розмовним

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧИТАННЯ МОВЧКИ - Українська мова