ЧИТАННЯ, ЗАПИС, ПОРІВНЯННЯ, ДЕСЯТКОВИЙ СКЛАД ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ЧИТАТИ, ЗАПИСУВАТИ, ПОРІВНЮВАТИ, ВИЗНАЧАТИ СКЛАД ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ; РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

І. Перевірка домашнього завдання

Фронтально з’ясувати відповідь задачі 266 та пояснити вибір другої та третьої дій у розв’язанні. Вправа 265 – взаємоперевірка.

ІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Прочитати число 106 026. Пояснити, скільки в ньому всього: десятків, сотень, десятків тисяч. Скільки цифр

використано в записі цього числа?

2) Яке число передує числу 1 000 000?

3) Задача. У класі 36 учнів. 1/9 з них учиться на “10, 11” балів, 3/4 решти – на “7-9” балів. Скільки учнів учиться менше ніж на 7 балів?

2. Усні обчислення.

Обчислити вирази. Розташувати букви в порядку спадання значень виразів, прочитати слово.

Ь (680 – 200 ) : 6 = 80

Н 350 – 2 – 500 = 200

Й (1000 – 300) : 7 = 100

І 20 – 50 : 10 – 30 = 70

Л 360 : 40 – 8 = 72

М (570 + 230) : 20 = 40

О 300 : 100 – 50 = 150

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть читати, порівнювати шестицифрові числа і визначати їх склад.

IV.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Фронтальна робота за завданням вправи 269.

2. Вправа 268 – самостійно. Взаємоперевірка в парах.

3. Коментоване виконання вправи 269.

4. Вправа 270. Розкласти два числа на розрядні доданки на дошці, а решту – самостійно.

5. Задача 271. Учні з високим і достатнім рівнями досягнень розв’язують самостійно, записуючи розв’язання виразом: 8 ц = 800 кг (800 – 10 – 50) : 15. Змінити частину умови, щоб задача розв’язувалася виразом: (800 – 10 – 50) : (10 + 5). Решта учнів працює з учителем: аналізують задачу і складають схему міркувань від запитання.

6. Самостійне розв’язування задачі 272 (1).

7. Фронтальне розв’язування рівнянь 272 (2) усно.

8. Додаткове завдання.

Задача. У парку вздовж алеї довжиною 300 м посаджено дерева на відстані 6 м одне від одного. Скільки всього посаджено дерев?

V. Підсумок уроку

Замінити числа 326 954 і 330 101 розрядними доданками. Порівняти ці числа. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧИТАННЯ, ЗАПИС, ПОРІВНЯННЯ, ДЕСЯТКОВИЙ СКЛАД ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ - Плани-конспекти уроків по математиці