Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні

РОЗДІЛ 3. РЕЧЕННЯ

§ 9. Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні

93. Слова у, в не є членами речення, бо до них не можна поставити запитання. Вони служать для зв’язку слів у реченні.

Пояснення

Якщо до слова в реченні можна поставити запитання, то воно є членом речення.

Пригадайте! Підмет відповідає на питання хто? або що? і вказує, про кого або про що мовиться в реченні. У реченні підмет підкреслюють так: _________.

Присудок відповідає на питання що робить? що зробить? що робив? що зробив? і вказує

на дію підмета. У реченні присудок підкреслюють так: Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні

Підмет і присудок утворюють основу речення. Вони є головними членами речення. Усі інші члени речення називають другорядними.

96. Пожовкле листя злітає на землю.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні

97. Пішов шелест по діброві. Шепчуть густі лози. Лягло сонце за горою. Зірки засіяли. Вже вечір із повної жмені зірки розсипає зелені.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні

98. Вони кличуть до себе мандрівників.

Вони (що роблять?) кличуть;

Кличуть (куди?) до себе;

Кличуть (кого?) мандрівників.

99. 1. Хатка стояла на краю лісу. 2. Розповідали вони про своє

життя. 3. Яскравіше засяяло сонце.

100. Школярі готуються до іспитів. Учителька навчила писати і рахувати.

101.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні (де?) на просторі.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні (де?) по морю.

Хвилечка (яка?) бистренька.

Зорі (які?) веселі.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні (куди?) за хмару.

102. Квітка (яка?) ніжна; у небі (якому?) блакитному; працювала (коли?) влітку; писати (чим?) ручкою; малює (чим?) олівцем; танцює (як?) граційно.

Мене вразила велич Каховського водосховища, обрії якого губляться в блакитному небі.

Маленька сестричка малює олівцем листівку.

104. Калина (яка?) червона; співати (що?) пісню; небо (яке?) чисте; зачарувалися (чим?) піснею; росте (де?) в полі; перейшли (що?) місток; виписав (з чого?) з книги.

Червона калина – це символ України.

105. Осінь кожному знайде роботу. Я люблю малювати Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні

106. Біліють – [б’і|л’і|й’ут’]: Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні

Б – [б’] – “бе”;

І – [і] – “і”;

Л – [л’] – “ел”;

І – [і] – “і”;

Ю Члени речення. Головні і другорядні члени речення Звязок слів у реченні “ю”;

Т – [т’] – “те”;

Ь – “знак м’якшення”.

7 букв, 7 звуків.

107.

Пояснення

1. Речення – це слово, або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Окремі слова закінчену думку не виражають. Наприклад: Сергійко гуляв коло Ставка. Це речення. Ставка. Це не є речення, а окреме слово.

2. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Наприклад: Мені наснився чарівний сон. Як тебе звуть? Приходь вчасно.

3. У кінці розповідного і спонукального речення ставиться крапка. Наприклад: З неба сіється сніжок. Передай мені, будь ласка, книжку.

У кінці питального речення ставиться знак питання. Наприклад: Чи скоро вже будемо обідати?

4. Якщо речення з особливим почуттям, то вони стають окличними. Окличними можуть бути розповідні, питальні і спонукальні речення. У кінці окличних речень ставиться знак оклику. Наприклад: Що за гарна погода! Пробач мені! Невже ти не розумієш?!

5. Звертання на письмі виділяються комами. Якщо звертання вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставиться знак оклику. Наприклад: Де ти, весно? Синку! Йди-но сюди.

6. Основою речення є підмет і присудок. Підмет вказує, про кого або про що мовиться в реченні, відповідає на питання хто? або що? Член речення, який вказує, що мовиться про підмет, називається присудком. Присудок відповідає на питання: що робить? що зробить? що робив? що робили? яким є підмет? хто він такий? та ін. Питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка і навпаки – від присудка до підмета. Наприклад: Листя (що робить?) злітає, злітає (що?) листя.

7. У реченні Слова пов’язані між собою за змістом і граматично.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні - ГДЗ з мови