Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

Тема: Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

Мета: формувати в учнів поняття “головні члени речення”, “другорядні члени речення”, “основа речення”; виробляти вміння знаходити основу речення; вдосконалювати вміння встановлювати зв’язок слів у реченні; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось і дзвоник дав сигнал,

Працювати час настав.

Тож

і ми часу не гаймо

І урок розпочинаймо!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 33, впр. 64)

– Які речення за метою висловлювання ви склали?

– Назвіть у них звертання.

2. Самостійна робота

– Прочитайте речення.

– Знайдіть у них звертання. Виділіть їх комами.

– Запишіть речення в зошити.

– Підкресліть звертання.

Прилітайте, журавлі, до рідної землі.

Дружи, любий синку, з книгою.

Друже мій, де ти живеш?

3. Каліграфічна хвилинка

Щщ Щщ Щщ Ще Ща Щу ощ щи рщ ща ще

Іди, іди, дощику,

Зварю тобі борщику

В полив’янім

горщику.

Іди, іди, дощику.

– Як називається такий твір? (Закличка)

– Заклички – це коротенькі пісеньки або віршики, у яких звертаються із проханням до різних сил природи: сонця, дощу, хмар, рослин, тварин. Наші предки вірили у магічну силу слова. Вірили, що словом можна вмилостивити богів, щоб ті послали дощ чи розігнали хмари, щоб виглянуло сонце. Згодом народ утрачав цю віру, тільки рештки її залишились у дитячих пісеньках.

– Знайдіть у цьому віршику звертання.

– Як виділяється звертання в усному мовленні і на письмі?

– Виконайте звуко-буквений аналіз слова борщик.

– Визначте вид останнього речення за метою висловлення та інтонацією.

4. Бесіда

– Що таке речення?

– З чого складається речення?

– Як розташовані слова в реченні?

– Чи бувають серед них головні?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми ознайомимося з назвами слів у реченні, будемо вчитися виділяти основу речення і встановлювати зв’язок слів у реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Установлення зв’язку слів у реченні (с. 34, впр. 65).

– Прочитайте виразно вірш.

– Який це тип тексту. Обгрунтуйте свою відповідь.

Робота в парах

– За допомогою питань доведіть, як зв’язуються між собою слова в другому реченні.

– Запишіть в зошити утворені зв’язки слів. ((Хто?) бджілки; (що зробили?) наносили; (чого?) меду; (куди? у що?) у стільники; (які?) пахучі.)

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 34)

– Як у реченні зв’язуються слова? (У реченні слова зв’язуються за змістом.)

– Які слова називаються членами речення?

– Чи є членом речення слово у? Чому? (Ні. Це прийменник. До нього не можна поставити питання.)

– Яку роль виконують прийменники в реченні? (Вони допомагають зв’язувати між собою слова в реченні.)

3. Формування поняття про підмет (с. 34-35, впр. 66)

– Прочитайте текст.

– Про кого у ньому йдеться?

– На чому грав Музикант?

До твого словничка

Флейта – це духовий музичний інструмент.

– Спишіть перший абзац тексту.

– Усно поставте питання до підкреслених слів. ((Хто?) музикант; (хто?) він; (хто?) пташки; (що?) дерева; (що?) квіти.)

4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 35)

– Який член речення називається підметом?

– На які питання відповідає підмет?

5. Фізкультхвилинка

6. Формування поняття про присудок (с. 34-35, впр. 66)

– Відшукайте в реченнях першого абзацу тексту члени речення, що вказують, яку дію виконує підмет.

– Запишіть ці слова за зразком.

((Хто?) музикант (що робив?) сидів; (хто?) він (що робив?) грав; (хто?) пташки (що робили?) прислухалися; (що?) дерева, квіти (що робили?) прислухалися.)

7. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 35)

– Який член речення називається присудком?

– На які питання відповідає присудок?

– Якими членами речення є підмет та присудок?

– Як називаються всі інші члени речення?

– Зверніть увагу, як підкреслюємо підмет, присудок і другорядні члени речення на письмі.

8. Творча робота (с. 36, впр. 67)

– Прочитайте та з’єднайте частини речень. (Осінь плаче холодними сльозами. Жовтень на барвистому коні їздить.)

– До підметів у лівій колонці знайдіть присудки в правій.

((Що?) осінь (що робить?) плаче;

(що?) жовтень (що робить?) їздить.)

– Запишіть утворені речення.

– Підкресліть головні та другорядні члени речення.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– Які члени речення є його основою?

– На як і питання відповідає підмет? присудок?

– Як називають інші члени речення?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 36, впр. 68.

Покажіть зв’язок слів у реченнях вправи 67 за допомогою питань. Запишіть за зразком.

Зразок: (що?) осінь (що робить?) плаче; плаче (як?) сльозами; сльозами (якими?) холодними.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні - Плани-конспекти уроків по українській мові