Чому Ж. Б. Сей надавав вирішального значення створенню багатства нації? Дійова особа економічного розвитку за Сеєм

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Чому Ж. Б. Сей надавав вирішального значення створенню багатства нації? Дійова особа економічного розвитку за Сеєм

У створенні багатства нації Сей вирішальне значення надавав промисловості, машинному виробництву і технічному прогресові. Головною діючою особою економічного розвитку він проголосив підприємця, започаткувавши, услід за Р. Кантільйоном, теорію підприємництва й управління виробництвом, яка з того

часу посіла гідне місце в теоретичних дослідженнях.

Підприємець, на думку Сея, – активний, цілеспрямований, освічений, талановитий винахідник, прогресивний землероб, промисловець, смілива ділова людина, готова йти на ризик заради зростання багатства. Підприємець комбінує фактори виробництва з метою створення продукту для задоволення потреб споживачів. Французький вчений вважав, що саме підприємці, а не всі капіталісти в широкому розумінні слова, а також землевласники і наймані робітники виробляють багатство, а тому домінують при його розподілі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чому Ж. Б. Сей надавав вирішального значення створенню багатства нації? Дійова особа економічного розвитку за Сеєм - Економічні учення