Циклоалкани

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 16. ВУГЛЕВОДНІ

§ 16.4. Циклоалкани

Крім насичених вуглеводнів з відкритим ланцюгом є насичені вуглеводні із замкненим (циклічним) ланцюгом. Вони мають декілька назв: циклоалкани, циклопарафіни, нафтени, циклани, поліметилени. Приклади таких сполук:

Циклоалкани

Молекули циклоапканів містять на два атоми гідрогену менше, ніж відповідні алкани (за рахунок їх відщеплення замикається карбонове кільце). Тому загальна формула

цикло – алканів СnН2n.

Циклоалкани були виділені з бакинської нафти і детально вивчені В. В. Марковниковим. За хімічними властивостями вони близькі до алканів: горять, хімічно малоактивні, атоми гідрогену заміщуються на галогени. Три – та чотиричленні циклоалкани менш міцні, ніж п’яти – та шестичленні. З хімічних властивостей циклоалканів виділимо дуже важливу реакцію дегідрогенізації циклогексану (відщеплення водню) з утворенням бензолу (див. § 16.12):

Циклоалкани

Циклоалкани та їх гомологи належать до карбоциклічних сполук.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Циклоалкани - Довідник з хімії