Ціна державна

Ціна державна – ціна, встановлена державою на товари і послуги, що виготовляються в державному секторі. У розвинених країнах світу Ц. д. була, як правило, монопольно низькою (нерідко – нижчою за витрати виробництва). Після роздержавлення і приватизації Ц. д. дорівнялася до ціни недержавної, що означало її зростання. За командно-адміністративної системи Ц. д. була основною формою ціни. У 90-х з ринковою трансформацією економічної системи в Україні частка Ц. д. поступово скорочувалася і наприкінці 1995 становила лише 11% (здебільшого на комунальні послуги). Водночас вона трансформується у специфічну монопольно високу ціну, оскільки встановлення повної ціни на електроенергію, газ, квартплату за низької ціни на робочу силу призводить до перерозподілу значної частини заробітної плати до державного бюджету, що значною мірою послаблює відтворювальну і стимулятивну функції заробітної плати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна державна - Економічний словник