ЦІНА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

ЦІНА ЕКОЛОГІЧНА – вартість необхідних екон. вкладень для знешкодження прямих, опосередкованих і побічних екол. наслідків певної форми госп. діяльності (ліквідація наслідків видобутку корисних копалин відкритим способом, рекультивація териконів тощо). При визначенні Ц. е. слід враховувати те, що енергія і речовина прир. ресурсів під час експлуатації поступово деградують до стану, все менш придатного для госп. використання.


ЦІНА ЕКОЛОГІЧНА - Довідник з екології