Ціна попиту

Ціна попиту – ринкова ціна за перевищення пропозиції над попитом (існування ринку покупця). Така ситуація зумовлює конкуренцію між продавцями за ринок збуту товарів, з одного боку, і намагання покупців знизити ціну товарів – з іншого. Ц. п. виражає взаємозв’язки між рухом ціни виробництва, ринкової ціни й обсягами попиту товарів, в основі яких (взаємозв’язків) – окремі аспекти дії закону вартості, закону попиту і пропозиції, а в сучасну епоху – і законів монополізації та одержавлення економіки. Зв’язок Ц. п. із законом вартості

виражається в тому, що обсяги суспільно необхідної праці, витраченої на виробництво товарів певного виду, більші від суспільно необхідних потреб, платоспроможного попиту. Взаємодія між Ц. п. і законом попиту і пропозиції виявляється в тому, що цей вид ціни формується з урахуванням співвідношення між попитом і пропозицією, його еластичності. Ц. п. в такому разі є нижчою від ціни рівноваги. Вона може збігатися з ціною рівноваги за умови, що за попиту, який існує, пропонується кількість товарів, достатня для задоволення суспільних потреб. Взаємозв’язок між Ц. п. і законами монополізації та одержавлення економіки (діють на вищій стадії капіталізму) виявляється в тому, що великі компанії і держава зниженням обсягів завантаження виробничих потужностей, регулюванням попиту і пропозиції, формуванням попиту намагаються не допустити значного перевищення пропозиції над попитом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна попиту - Економічний словник