Ціна виробництва

Ціна виробництва – перетворення, більш розвинена форма вартості товару, яка формується на нижчій стадії розвитку капіталізму і дорівнює витратам виробництва та середньому прибутку на авансований капітал. У процесі еволюції капіталістичного способу виробництва, особливо після промислової революції (кінець XVIII – початок XIX ст.) і формування технологічного способу виробництва, що базується на машинній праці, поглиблювалися міжгалузеві відмінності в технічній, вартісній і органічній будові капіталу, у швидкості його обігу, що призвело

до нерівності галузевих норм прибутку. Тому відбувалося міжгалузеве переливання капіталів (а, отже, переміщення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів), що зумовило зміну пропорцій суспільного виробництва і формування нових, а це, своєю чергою, – зміну співвідношення між попитом і пропозицією й відповідне відхилення ціни від вартості (див. Конкуренція міжгалузева), утворення середнього прибутку. Кінцевим результатом цих процесів є перетворення вартості товарів на Ц. в.: Цв = с + у + рс, де Цв – ціна виробництва; с – постійний капітал; V – змінний капітал, рс – середній прибуток. На сучасному етапі переливання
капіталу здійснюється в межах міжгалузевих концернів, у конгломератах, у процесі здійснення структурної політики держави та ін. Як наслідок – капіталісти на рівновеликий капітал отримують відносно рівновеликий прибуток (див. Середня норма прибутку). Привласнення такого прибутку унеможливлює отримання надприбутку, який є результатом упровадження передових досягнень науки і техніки окремими капіталістами. Однак він утворюється у процесі внутрігалузевої конкуренції в органічному зв’язку з процесами міжгалузевої конкуренції. За внутрі – та міжгалузевої конкуренції привласнення рівновеликих прибутків на рівновеликий капітал Ц. в. збігається з вартістю лише в галузях з середньою величиною органічної будови капіталізму. Ц. в. на нижчій стадії капіталізму є центром, навколо якого коливаються ринкові ціни товарів. На відхилення цін від цього центру впливає низка факторів. На вищій стадії розвитку капіталізму внаслідок виникнення монополій і групових монополій (олігополій), формування монопольно високих і монопольно низьких цін, державного й наддержавного регулювання цін ціноутворення ускладнюється, що зумовлює трансформацію Ц. в. в монопольну (олігополістичну) ціну виробництва, появу якісно нових форм вартості товару, не властивих нижчій стадії розвитку капіталізму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна виробництва - Економічний словник