Ціна землі

Ціна землі – капіталізована земельна рента. Земля в багатьох країнах світу є об’єктом купівлі-продажу внаслідок узаконеної приватної власності на землю. Земля – особливий товар. її особливість полягає в тому, що вона є продуктом природи і на неї початково не було витрачено працю. Згодом витрати праці на поліпшення якості землі постійно зростають. Якщо абстрагуватися від таких витрат, то Ц. з. базується не на вартості, а на доході, який вона дає своєму власникові (рента). Власник може продати землю за умови, що отримана сума буде не меншою, ніж дохід у формі відсотка й від вкладання цієї суми в банк. З огляду на це земля є капіталізованою земельною рентою і Ц. з. визначається за формулою: Ц. з. = (рента/банківський відсоток) 100%. За підрахунками економістів, ціна середнього за якістю 1 га землі в Україні – до 15 тис. дол., а за оцінками західних експертів – 20-25 тис. дол. За тотального зубожіння населення, різкої поляризації суспільства в Україні продаж землі поки що є недоцільним. Надзвичайно висока Ц. з. у містах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна землі - Економічний словник