Ціни контрактні

Ціни контрактні – ціни, що фіксуються в контракті (угоді) про купівлю-продаж товарів, утому числі на зовнішньому ринку. Контрактні ціни дають найвірогіднішу інформацію, оскільки виступають цінами реальних угод Тому Ц. к. нерідко становлять комерційну таємницю. Відповідно до умов угоди, Ц. к. можуть бути твердими (фіксованими на певному рівні у момент підписання угоди), цінами з подальшою фіксацією (здійснюється у зазначені учасниками угоди строки), цінами, що змінюються протягом дії угоди (відповідно до домовленості між сторонами щодо формули зміни).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціни контрактні - Економічний словник