Цивільний позов у кримінальній справі

Цивільний позов у кримінальній справі – вимога потерпілого від злочину (громадянина або юридичної особи) відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні злочином, яка розглядається разом з кримінальною справою. Пред’являється до обвинуваченого (підсудного) або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за його дії. Ц. п. може бути пред’явлений у будь-який момент судочинства, але до початку судового слідства. Ц. п. має право пред’явити прокурор, якщо цього вимагає охорона державних або громадських інтересів і прав громадян. Про визнання

цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка проводить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд – ухвалу. Про притягнення особи як цивільного відповідача також виноситься відповідна постанова або ухвала. За наявності достатніх даних про те, що злочином завдані матеріальні збитки, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов’язані вжити заходів до забезпечення Ц. п. Особа, яка не подала Ц. п., а також особа, позов якої залишився без розгляду, має право подати його в порядку цивільного судочинства. Ц. п. регулюється КПК (зокрема ст. ст. 28, 29, 122-126, 247, 328, 329).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільний позов у кримінальній справі - Довідник з правознавства