Цивільний відповідач у кримінальному процесі

Цивільний відповідач у кримінальному процесі – громадянин або юридична особа (підприємство, установа чи організація), які за законом несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну злочином, і щодо яких є постанова особи, яка проводить дізнання, слідчого, судді або ухвала суду про притягнення у справі як ІД. в. За загальним правилом відповідальність за заподіяну шкоду несе обвинувачений. У ряді випадків цю відповідальність несуть батьки, опікуни, піклувальники, а також юридичні особи, які й притягуються як Ц. в. (ст. 51 КПК). Ц. в. є учасником процесу і має по суті такі самі процесуальні права, як і цивільний позивач. Ці права Ц. в. може здійснювати особисто або через свого представника. Представником юридичної особи може бути спеціально уповноважена ним особа (ст. 52 КПК). Див. також Цивільний позов у кримінальній справі, Цивільний позивач.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільний відповідач у кримінальному процесі - Довідник з правознавства