Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення – передбачена цивільним законодавством відповідальність у формі компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Шкода компенсується в натурі або стягненням відповідних сум за заподіяні збитки. Компенсація шкоди в натурі полягає у відновленні порушеного стану навколишнього природного середовища тим, хто заподіяв шкоду (рекультивація земель, зариблення водойм, випуск виловлених тварин у мисливські угіддя тощо).

Вартість заподіяних збитків обчислюється, виходячи з витрат на відновлення природних об’єктів, доведення їх до стану, придатного для використання, компенсації не отриманих доходів. Збитки відшкодовуються, як правило, в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища, погіршення якості природних ресурсів. Обчислюються збитки за спеціальними таксами або методиками (спеціальна таксова матеріальна відповідальність), а також на підставі норм цивільного законодавства (якщо такси відсутні). Закон передбачає відшкодування шкоди,
заподіяної майну організації, здоров’ю та майну громадян внаслідок забруднення навколишнього природного середовища. Відшкодування здійснюється на підставі рішення загального чи арбітражного суду за позовом потерпілого, прокурора, державного органу охорони навколишнього природного середовища, який уповноважений законом на подання позову, або за ініціативою арбітражного суду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення - Довідник з правознавства