Цивільно-правова відповідальність

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 24. Захист цивільних прав

3. Цивільно-правова відповідальність.

Будь-яке порушення цивільних прав особи може потягнути за собою цивільно-правову відповідальність. Цивільно-правова відповідальність – це вид юридичної відповідальності, яка полягає в настанні передбачених законом негативних майнових наслідків для правопорушника.

Підставою цивільної відповідальності є скоєння особою цивільного правопорушення. Цивільно-правова відповідальність суттєво відрізняється ід

інших видів юридичної відповідальності, має певні особливості.

З курсу правознавства 9 класу пригадайте, які особливості має цивільно-правова відповідальність.

Цивільно правова відповідальність

У цивільній відповідальності визначають два основні види відповідальності за її джерелом – договірну й позадоговірну відповідальність.

Відповідальність за неповернутий вчасно борг випливає з попередньо укладеного договору – адже боржник раніше уклав договір займу, узявши гроші в борг. Так само відповідальність продавця телевізора, який вийшов із ладу невдовзі після продажу, зумовлює раніше укладений договір

купівлі-продажу. Відповідальність, що настає у зв’язку з невиконанням умов договору, називають договірною. У ситуації, коли підлітки, граючи м’ячем, розбили шибку, ніяких угод між гравцями і власником пошкодженого будинку не було. Однак винуватець має відшкодувати збитки. Якщо відповідальність настає за відсутності договору, лише на підставі закону, ідеться про позадоговірну відповідальність.

Іноді відповідальність зобов’язані нести декілька осіб. Наприклад, троє хлопців, граючись, підпалюють складені у дворі будівельні матеріали й завдають шкоди будівельному управлінню. Якщо шкоду завдано діями кількох осіб, настає дольова (або часткова) чи солідарна відповідальність.

У разі солідарної відповідальності всі винні мають спільний обов’язок відшкодувати збитки. Вони відповідають за школу солідарно. Постраждалий має право вимагати відшкодування від будь-кого з винуватців у повному обсязі. Солідарна відповідальність настає лише у випадках, прямо визначених законом, насамперед у разі притяг­нення до позадоговірної відповідальності (наприклад, двоє чоловіків разом пошкодили обладнання кімнати готелю, де вони жили).

Якщо в громадянина візьмуть гроші в борг декілька чоловік, він може вимагати від кожного лише відповідну частку боргу. Таку відповідальність називають дольовою, або пастковою. Якщо в за­коні прямо не передбачено солідарну відповідальність, тоді настає дольова відповідальність.

Субсидіарна відповідальність має місце тоді, коли хтось допо­магає, субсидує іншого у відшкодуванні збитків. Відповідальність є фактично додатковою. Яскравим прикладом може бути відповідаль­ність батьків за шкоду, вчинену їхніми дітьми у віці від 14 до 18 років, якщо власних коштів і майна неповнолітнього не вистачить для відшкодування.

Шкоду людям можуть завдати своїми діями неповнолітні особи, іноді вони можуть виявитися винними в невиконанні певного зобов’язання. В цьому випадку постає питання про цивільну від­повідальність неповнолітнього. Така відповідальність має свої особливості.

Пригадайте обсяг відповідальності неповнолітніх віком до 14 років, з 14 до 18 років.

За шкоду, вчинену малолітніми віком до 14 років, відповідають батьки. Вони повинні відшкодувати потерпілому його збитки.

Якщо шкоду завдав неповнолітній віком від 14 до 18 років, то хто відшкодовуватиме збитки залежить від того, чи має неповнолітній власний заробіток, стипендію, власне майно. Якщо неповнолітній має такі доходи, він зобов’язаний самостійно відшкодувати збитки. Коли ж названих джерел – стипендії, заробітної плати, особистого майна – не вистачає для повного відшкодування збитків, батьків неповнолітнього притягають до субсидіарної відповідальності і во­ни доповнюють кошти неповнолітнього, субсидують його. Відповідальність батьків у цьому випадку є додатковою до відповідальності дитини й виникає лише внаслідок школи, яку вона заподіяла.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільно-правова відповідальність - Правознавство