Дебіт

Дебіт – 1) у бухгалтерському обліку – будь-яка сума, що занесена до звітності і збільшує баланс рахунку активів та знижує баланс рахунку пасивів. Усі рахунки активів і витрат, як правило, мають дебіторський баланс, всі рахунки пасиву, капіталу й доходу мають кредитний баланс; 2) у цінних паперах – частина ціни купівлі акцій, облігацій або товарно-сировинної продукції, що покривається кредитом, який брокер надає клієнтам, котрі здійснюють купівлю цінних паперів під заставу; 3) у страхуванні – перелік страхових внесків, який складає страховий агент у галузі страхування життя для наступного збирання цих внесків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дебіт - Економічний словник