Децентралізація управління

Децентралізація управління – цілеспрямований процес організаційних змін на мікро – та макрорівнях, пов’язаний з переданням на нижчі ланки управління функцій вищих органів, зі зростанням частки нижчих ланок управління у виконанні окремих важливих функцій вищих ланок управління, а також функцій, які виконувались спільно різними ланками управління. Крім того, важливою ознакою Д. у. є зростання ролі економічних важелів в управлінні на мікро – та макрорівнях і відповідне послаблення адміністративних важелів, посилення методів опосередкованого впливу та послаблення безпосереднього (прямого) впливу тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Децентралізація управління - Економічний словник