ДЕІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Культурологічний словник

ДЕІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ (від лат. de… і індивідуальний) – втрата самооцінки, небажання її здійснювати, розчинення у масі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДЕІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ - Культурологічний словник