ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Політологія
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Короткі висновки
За всієї різноманітності дефініцій поняття “демократія” її первинним значенням є устрій держави, всієї політичної системи у формі народовладдя.
Основними концепціями демократії є: колективістські (тоталітарні), індивідуальні (ліберальні) та плюралістичні. Усі концепції мають і позитивні, й негативні риси.
Демократія здійснюється й безпосередньо (антична демократія, віче у стародавньому Новгороді,

референдуми), й за допомогою представницьких органів.
У сучасній світовій практиці виокремлюють ціннісні (свобода, рівність, соціальна справедливість) і раціонально-утилітарні обгрунтування (відкрите суспільство, суспільство ринкової економіки) демократії.
На сучасному етапі здійснення народовладдя в Україні. Демократія в Україні вступає у відповідальну фазу свого розвитку. Наявність і реальні дії інститутів громадянського суспільства – критерій справжнього народовладдя в Україні.
Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення поняття “демократія”.
2. Які вам відомі концепції
та засоби здійснення демократії?
3. Що означає елітарна демократія?
4. Наскільки реальним є народовладдя в Україні?
5. Визначте стан і тенденції розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Основи демократії: Навч. посібник / За ред. А. Колодій. – К., 2002. – 421 с.
2. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд. В. П. Андрущенко (кер.) та ін. – К” 2003. – 400 с.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ - Довідник з політології